Main Menu
User Menu

Sicilské hrabství [1071–1130]

County of Sicily

Counté de Cesile / Contado di Sicilia

     
Název:
Name:
Sicilské hrabství
Originální název:
Original Name:
Counté de Cesile / Contado di Sicilia
Hlavní město:
Capital:
Palermo
Státní zřízení:
Government System:
-
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Roger I. (1071–1101), Simon (1101-1015), Roger II. (1105-1130)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
25703 km2
Geografická poloha:
Location:
ostrovy Sicílie, Malta
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.1071 normanská invaze do Sicílsky emirát
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.1130 Sicílske království
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/County_of_Sicily
URL : https://www.valka.cz/Sicilske-hrabstvi-1071-1130-t228675#635447Verze : 0
MOD

Výboje na Balkánsky poloostrov


Zatiaľ čo hlavná časť Normanskej armády grófa Rogera bojovala s Arabmi o kontrolu nad Sicíliou, Rogerov brat Robert a jeho vazali podnikli niekoľko výprav na Balkánsky polostrov. Jednu z prvých viedol Peter II., vojvoda z Trani v rokoch 1073-1075 a cieľom bolo Dalmátske pobrežie Chorvátskeho královstva. Viaceré zdroje spájajú túto výpravu so spormi medzi pápežom Gregorom VII. a chorvátskym kráľom Petarom Krešimirom IV. vo veciach pápežovej politiky. Jeden z normanských vodcov, Amico Giovinazzo (bratranec vodcu výpravy) sa vylodil 14.04.1075 na ostrove Rab a takmer mesiac sa ho pokúšal získať pod kontrolu, no neúspešne. Podstatne lepšie sa jeho silám darilo na susednom ostrove Cres, ktorý pod svoju kontrolu získal 09.05.1075 a počas bojov sa jeho silám podarilo zajať aj chorvátskeho kráľa Petara Krešimira IV. Ako cenu za svoje oslobodenie sa musel vzdať mnohých dôležitých miest, vrátane hlavného mesta. Do rúk Normanov tak v podstate bez boja padli aj také opevnené mestá ako Zadar, Split, či Trogir. Za panovníka bolo ponúkané aj vysoké výkupné, ktoré zozbierala chorvátska šľachta a duchovenstvo. Krátko po svojom zajatí v roku 1075 ale Petar Krešimir IV zomiera, zdroje sa rozchádzajú v tom, či zomrel ešte v normanskom zajatí, alebo bol prepustený na slobodu.

Územia ktoré Normani počas tejto výpravy získali dlho neužívali. V ďalších dvoch rokoch boli z väčšiny získaných miest vytlačení Benátčanmi.

Ďalšia expedícia na Blakán sa začala v Brindisi v roku 1081. Viedol ju osobne vojvoda Robert a zhromaždil na ňu okolo 16 000 bojovníkov. Cieľom tentoraz nebola Chorvátska (či skôr už Benátska) Dalmácia, ale súčasné pobrežie Albánska a severného Grécka kontrolované Byzantskou ríšou. Pri vtedajšom meste Dyrrhachium (dnešný Drač a vtedajšie správne centrum rovnomennej byzantskej provincie) prebehla 18.10.1081 bitka medzi byzantským vojskom pod vedením cisára Alexia I. a Normanskými nájazdníkmi, ktorá sa skončila veľkou Byzantskou porážkou. Víťazstvo Normanom umožnilo postupne získať kontrolu nad veľkou časťou vnútrozemia až k mestám Larisa a Solúň, aj napriek tomu, že Dyrrhachium odolávalo. Padlo až vo februári 1082, spolu s ostrovom Korfu. Vojvoda Róbert s časťou vojsk novodobyté územia opustil a vrátil sa späť do južného Talianska a správu obsadeného územia prenechal svojmu synovi Markovi Bohemondovi (neskôr známemu ako Bohemund z Tarentu). Tomu sa ale nedarilo a Normani boli postupne z dobytých území vytláčaní. V roku 1084 vojvoda Róbert opäť obrátil svoju pozornosť na východ a vylodil sa na už značne zmenšených dŕžavách. Opäť obsadil ostrov Korfu a pridal k tomu aj ostrov Kefalonia. Tu 15.07.1085 zomiera na horúčku a osada kde zomrel dodnes nesie jeho meno (Fiskardo). Po Róbertovej smrti sa Normani z dobytých území stiahli, nakoľko v ich juhotaliankych dŕžavách sa rozhorel boj o dedičstvo po mŕtvom vojvodovi.


Zdroj: en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sicilske-hrabstvi-1071-1130-t228675#642025Verze : 3
MOD