Alksnis, Jakov Ivanovič

Alksnis, Yakov Ivanovich
Яков Иванович Алкснис
     
Příjmení:
Surname:
Alksnis Alksnis
Jméno:
Given Name:
Jakov Ivanovič Yakov Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Яков Иванович Алкснис
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádny veliteľ 2. stupňa Army Commander 2nd Rank
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.01.1897 Pakuli /
26.01.1897 Pakuli /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.07.1938 Kommunarka, Moskovská oblasť /
29.07.1938 Kommunarka, Moscow Oblast /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Správy vojenského letectva RKKA - Commander of the Air Force Directorate
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- tvorca a účastník nezákonných procesov
- neskôr sa sám stal obeťou Stalinského teroru
- 01.02.1956 plne rehabilitovaný
- creator and participant of illegal processes
- he later became the victim of Stalin's terror
- February 01, 1956 fully rehabilited
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Alksnis-Jakov-Ivanovic-t228613#635335 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Alksnis Alksnis
Jméno:
Given Name:
Jakov Ivanovič Yakov Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Яков Иванович Алкснис
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.11.1935 armádny veliteľ 2. stupňa
20.11.1935 Army Commander 2nd Rank
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.05.1919-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
DD.05.1919-DD.MM.RRRR join the Red Army
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Alksnis-Jakov-Ivanovic-t228613#635336 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více