Main Menu
User Menu

Al Aaroui

Al Aaroui

Al Aaroui / Monte Arruit / Aɛarwi / العروي

     
Název:
Name:
Al Aaroui
Originální název:
Original Name:
Al Aaroui / Aɛarwi / العروي
Další názvy:
Other Names:
Monte Arruit
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Provincie Nador
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
35°00'37.33"N 3°00'26.24"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Arruit
URL : https://www.valka.cz/Al-Aaroui-t228252#634488Verze : 0
MOD