Main Menu
User Menu

Steuart Denham, James

Steuart Denham, James

Sir James Steuart Denham, 8th and 4th Baronet

     
Příjmení:
Surname:
Steuart Denham
Jméno:
Given Name:
James
Jméno v originále:
Original Name:
Sir James Steuart Denham, 8th and 4th Baronet
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Sir, baronet
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.08.1744 Lamarkshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.08.1839 Cheltenham /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ britských síl v provincii Munster (1797-1799)
- plukovník 2nd (Royal North British) Regiment of Dragoons (1815-1839)
- poslanec britského parlamentu (1784-1802)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Steuart_baronets
URL : https://www.valka.cz/Steuart-Denham-James-t228183#634340Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Steuart Denham
Jméno:
Given Name:
James
Jméno v originále:
Original Name:
James Steuart Denham, 8th and 4th Baronet
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1757-DD.MM.1761 Univerzita v Tübingene
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.03.1761 kornet
07.07.1766 kapitán
06.11.1772 major
15.07.1776 podplukovník
20.11.1782 plukovník
12.10.1793 generálmajor
01.01.1798 generálporučík
25.09.1803 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] MM.DD.1815

Řád Guelfů - velkokříž
Guelphic Order - Grandcross
Guelphenorden
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Steuart_baronets
URL : https://www.valka.cz/Steuart-Denham-James-t228183#634341Verze : 0
MOD
General Sir James Steuart Denham, 8th and 4th Baronet – britský generál škótskeho pôvodu a poslanec parlamentu za obvod Lanarkshire (1784-1802).

Narodil sa v auguste 1744 v Lanarkshire ako jediný syn škótskeho šľachtica Sira Jamesa Steuarta, (v tom čase 3 baronet of Goodtrees) a Lady Frances, dcéry Davida Wemyssa, 4. grófa z Wemyss. Jeho otec, James Steuart bol členom a ekonómom Jakobitského hnutia a dvoranom Karla Eduarda Stuarta, syna Jakuba Františka Stuarta, ktorý bol katolíckou cirkvou uznávaný za kráľa Anglicka, Škótska a Írska. Karol Eduart Stuart, alias Karol III. viedol v roku 1745 v škótsku povstanie proti Hannoverskej dynastii vládnucej v Británii, ktoré ale skončilo neúspechom a James Steuart spolu s manželkou museli opustiť Škótsko.

Po úteku rodičov vyrastal mladý James v rodine škótskeho právnika a politika Wliiama Mureho z Caldwell. V roku 1749 bol ako 5 ročný poslaný k rodičom do Angoulême (južné Francúzsko), kde sa začal vzdelávať. Tu rodina žila do roku 1755, keď ich zhoršená politická situácia vo Francúzsku prinútila sa presťahovať do Flámska. Od roku 1757 do roku 1761 študoval na Univerzite v Tübingene a následne vstúpil do britskej armády (slúžil do roku 1799), ktorá v tom čase bola zapojená do bojov v rámci Sedemročnej vojny na kontinente. Aktívne slúžil do roku 1764, keď bol ako nadpočetný postavený mimo službu. Nasledujúce obdobie do roku 1766 využil na cestovanie po Francúzsku a Nemecku a štúdium takticky jazdectva a jeho organizáciu v týchto krajinách a do služby bol opäť povolaný v roku 1766.

V roku 1763, po skončení Sedemročnej vojny sa domov do Škótska vrátila aj jeho rodina, aj napriek tomu, že oficiálne omilostenie za svoje činy dostal James starší až v roku 1771. V roku 1766 predali vlastné panstvo Goodtries v Škótsku a žili na panstve Coltress u bratranca Sira Archibalda Steuarta Denhama, 7. baroneta z Coltress, po ktorom v roku 1773 zdedili titul, aj panstvo.

James Steuart mladší sa 30.09.1772 žení. Jeho nastávajúcou sa stáva Alicia, dcéra Williama Blackera z Carrick Blacker (grófstvo Armagh).

V roku 1776 zdedila rodina aj panstvo Denham (Sir William Lockhart Denham, 6th Baronet) a rodina prijala druhé priezvisko Denham, ktoré používali v Anglicku (v Škótsku stále používali pôvodné priezvisko Steuart).

Všetky tituly a majetky zdedil James Steuart Denham po smrti otca v roku 1780. V roku 1784 kandidoval do Parlamentu za obvod Lanarkshire a s podporou vojvodu z Hamiltonu bol zvolený. V roku 1785 hlasoval za parlamentné reformy. Opakovane bol zvolený aj v rokoch 1790 a 1796, aj napriek tom, že zasadaní sa zúčastňoval sporadicky a viac času venoval svojej vojenskej kariére. Napriek tomu sa uchádzal o znovuzvolenie aj v roku 1801, hoci v tom čase už jeho tútor, vojvoda z Hamiltonu nežil a jeho nástupca mal vlastné parlamentné ambície. Po zvážení politickej podpory nakoniec svoju kandidatúru 11.07.1802 sťahuje a do parlamentu zasadá Lord Archibald Hamilton (tento podraz ale Hamiltonovcom nezabudne a pri ďalších voľbách vždy podporuje protikandidáta, aj keď bez úspechu).

Zomiera ako 94 ročný 12.08.1839. Nakoľko so svojou manželkou nemali deti, tituly a majetky dedí jeho druhý bratranec Henry Stuart Barclay.

Svoju vojenskú kariéru začína 17.03.1761, keď je na príhovor otcovho priateľa Lorda Barringtona prijatý v hodnosti kornet do 1. (kráľovského) dragúnskeho pluku (pluk generála Conwaya (1st (Royal) Regiment of Dragoons (General Conway's regiment)).

S týmto plukom slúžil v nemecku až do konca Sedemročnej vojny v roku 1763. Preskočiac hodnosť poručíka bol 13.01.1763 povýšený do hodnosti kapitán v 105. pešom pluku (Kráľovnin vlastný kráľovský pluk horalov), ktorý bol ale už v roku 1764 rozpustený a James zostal bez zaradenia a iba s polovicou žoldu. V roku 1766 bol ustanovený do funkcie veliteľa čaty u 5. (alebo kráľovksého írskeho) dragúnskeho pluku (5th (or Royal Irish) Regiment of Dragoons) a k pluku sa pripojil v Írsku. Svoje skúsenosti využil v roku 1769, keď sa stal aide-de-camp (osobným poradcom, sekretárom či tajomníkom) Írskeho miestokráľa Lorda Townshenda. Na majora bol povýšený 06.11.1772 u 13. dragúnskeho pluku (13th Regiment of Dragoons) a 26.09.1775 bol prevelený k 1. írskemu jazdnému pluku (1st Irish Horse), kde slúžil do 15.07.1776. Následne sa vrátil ako podplukovník k 13. pluku, medzitým transformovanému z dragúnskeho na ľahký jazdecký, v ktorého velení pôsobil ďalších 15 rokov.

Veľa času a vlastných peňazí investoval do zmeny úlohy pluku z dragúnskeho (ťažká jazda) na ľahkú jazdu a tiež aj na navrhovanie nových metód výcviku. Za prístup k plneniu úloh bol 20.11.1872 menovaný do čestnej plukovníckej hodnosti (brevet colonel) a v roku 1788 ho hlavný veliteľ britských síl v Írsku, Sir William Augustus Pitt vymenoval do čela komisie na zlepšenie disciplíny a organizovanosti jazdectva v Írsku. Jeho doporučenia rozpracované komisiou boli kladne prijaté generálnym pobočníkom pre Írsko, plukovníkom Davidom Dundamom (v rokoch 1809-1811 hlavný veliteľ Britskej armády), ktorý ich ako funkcionár zodpovedný z výcvik oficiálne zaviedol do výcviku.

V roku 1789, keď velil pluku už 13. rok požiadal o velenie vlastného pešieho pluku (dúfal v 20. (východodevonširský) peší pluk, či 71. (horalský) pěší pluk (McLeodovi horalé)), nakoniec ale požiadal postupne o 14. (bedforširský) pluk (október 1789), 41. peší pluk (december 1789), 56. (západoessexský) peší pluk (január 1790) a 74. (horalský) peší pluk (apríl 1791), ale bez úspechu. Nakoniec bol menovaný do hodnosti plukovník v 12. (princa z Walesu) pluku (ľahkých) dragúnov (12th (The Prince of Wales's) Regiment of (Light) Dragoons) 09.11.1791. Medzitým vo Francúzsku prebiehala revolúcia, do potlačenia ktorej sa zapojila aj Británia (dnes vieme že neúspešne). Súčasťou expedičných síl vyslaných do Toulonu bol aj 12. pluk, s ktorým mal byť v hodnosti brigádneho generála vyslaný aj James. Nakoniec sa ale nenalodil a v októbri 1793 bol povýšený na generálmajora. V roku 1794 bol určený ako veliteľ jazdy vyslanej do Flámska pod velením Lorda Cornwallisa, ale expedícia bola nakoniec zrušená. Miesto toho bol na návrh Henryho Dundasa (prvý minister vojny v rokoch 1794-1801) vyslaný do Škótska, kde organizoval dočasné jazdecké pluky určené na obranu krajiny pred inváziou (tzv. Fencibles Cavalry) a velil im počas letných sústredení v rokoch 1795, 1796 a 1797, aj keď funkciu s odvolaním na reumatizmus a depresie spočiatku odmietal.

Späť do Írska sa vrátil v roku 1797 ako veliteľ síl v provincii Munster v lokálnej hodnosti generálporučík. Tu sa zasadil o to, aby vojenskí dôstojníci neboli zaťažovaní vo svojom okrese plnením úloh zmierovacích sudcov a so súhlasom veliteľa britských síl v Írsku Sira Ralpha Abercombyho od marci 1798 zaviedol pre jednotky dobrovoľníkov a milície nočné hliadky s cieľom zvýšiť ich disciplínu a vycvičenosť a súčasne odbremeniť pravidelné sily. Medzitým bol k 01.01.1798 povýšený do hodnosti generálporučík.

Jeho nervové problémy v tomto období spôsobovali, že väčšinu svojich povinností prenášal na svojich podriadených. Dokonca aj Írske povstanie v roku 1798 bolo v Munsteru potlačené najmä vďaka aktivitám generálmajora Henry Johnsona (zvíťazil v bitke u Fouksmill a dobyl Wexford) a aktivitám nového veliteľa britských síl v Írsku Gerarda Lakea.

Zo zdravotných dôvodov odstúpil z veliteľskej funkcie v Írsku v roku 1799, aj keď skutočné dôvody jeho odstúpenia nemusia byť len zdravotné. V tomto období totiž zomrel aj jeho dlhoročný tútor Vojvoda z Hamiltonu. Po dostúpení z funkcie už vojenskú službu nevykonával, napriek tomu bol v roku 1803 povýšený do hodnosti generál a v roku 1815 sa stal plukovníkom 2nd (Royal North British) Regiment of Dragoons.


en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Steuart_baronets

URL : https://www.valka.cz/Steuart-Denham-James-t228183#634339Verze : 5
MOD