Main Menu
User Menu

Taylor, Zachary

Taylor, Zachary

     
Příjmení:
Surname:
Taylor
Jméno:
Given Name:
Zachary
Jméno v originále:
Original Name:
Zachary Taylor
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
?
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.11.1784 Barboursville
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.07.1850 Washington, D.C.
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
12. prezident USA
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Zachary_Taylor
URL : https://www.valka.cz/Taylor-Zachary-t22814#580400Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Taylor
Jméno:
Given Name:
Zachary
Jméno v originále:
Original Name:
Zachary Taylor
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.05.1808 nadporučík
DD.11.1810 kapitán
DD.09.1812 major (čest.)
DD.MM.1816 major
DD.04.1819 podplukovník
DD.04.1832 plukovník
DD.MM.1838 brigádní generál
DD.06.1846 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Zachary_Taylor
URL : https://www.valka.cz/Taylor-Zachary-t22814#683182Verze : 0
MOD
Zachary Taylor se narodil 24. listopadu 1784 v Montebellu ve Virginii. Jeho otec – podplukovník Richard Tailor byl veteránem války za nezávislost. Sám Zachary vstoupil do armády roku 1808 a stal se poručíkem 7. kentuckého pěšího pluku. O dva roky později se oženil s Margareth M. Smithovou, s níž měl jednoho syna a pět dcer. Ta nejmladší později převzala úlohu první dámy v Bílém domě za nemocnou matku.


Jeho vojenská kariéra začala za války roku 1812 - 14, kdy se vyznamenal při dobývání pevností Fort Knox a Fort Harrison. V roce 1814 byl donucen přesilou britských a indiánských vojsk ustoupit za Mississippi a po válce z armády odešel. Pěstoval tabák a kukuřici ve Springfieldu v Kentucky, ale to ho neuspokojovalo a roku 1816 se vrátil do armády. V hodnosti majora se zúčastnil války Černého jestřába roku 1832 a v letech 1837 – 40 druhé seminolské války na Floridě. Během ní dosáhl roku 1838 hodnosti brigádního generála a byl jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil USA na Floridě.


Za americko-mexické války v letech 1846-48 se proslavil, když 22. února 1847 u Buena Vista porazil mnohem početnější mexickou armádu. Strana whigů ihned proslulého vojevůdce nominovala na svého prezidentského kandidáta. Hlavní otázkou volebního boje se stalo otrokářství a možnosti jeho šíření do nově získaných států po vítězství ve válce s Mexikem. Taylor byl sám vlastníkem otroků a k této otázce se vyjadřoval opatrně. V listopadových volbách 1848 zvítězil nad svými soupeři počtem hlasů,abiž by však získal převahu v nějakém státě. 5. března 1849 složil přísahu jako 12. prezident USA.


Celé jeho krátké funkční období vyplnily spory mezi Severem a Jihem, během něhož se Unie ocitla tváří v tvář vleklé krizi. Jižané se obávali, že by přijetí Kalifornie, kde ústava z roku 1849 zakazovala otroctví, narušilo rovnováhu mezi otrokářskými a neotrokářskými státy. Navíc abolicionisté žádali zákaz otroctví v samotném District of Columbia, kde leží Washington, jako hlavní město Unie. Jižanské hrozbě vystoupení z Unie hodlal Taylor čelit i ozbrojenou silou. Prezident zemřel 9. července 1850 na akutní zánět střev, právě v okamžiku, kdy vrcholil spor o kompromis z roku 1850.


Zdroj
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org

Taylor, Zachary - Zachary Taylor
Autor: Joseph Henry Bush (1794-1865) - The White House Historical Association

Zachary Taylor
Autor: Joseph Henry Bush (1794-1865) - The White House Historical Association

Taylor, Zachary - Generál Zachary Taylor na koni v bitvě u Palo Alta, 8. května 1846

Generál Zachary Taylor na koni v bitvě u Palo Alta, 8. května 1846
URL : https://www.valka.cz/Taylor-Zachary-t22814#97516Verze : 1