Main Menu
User Menu

Ředitelství vojenských operací a zpravodajství [1922-1939]

Directorate of Military Operations and Intelligence

Directorate of Military Operations and Intelligence

     
Název:
Name:
Ředitelství vojenských operací a zpravodajství
Originální název:
Original Name:
Directorate of Military Operations and Intelligence
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1922
Předchůdce:
Predecessor:
Ředitelství vojenského zpravodajství
Datum zániku:
Disbanded:
04.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.1922-04.09.1939 Imperiální generální štáb
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1922-DD.MM.1927 Londýn, ? /
DD.MM.1927-04.09.1939 Londýn, ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1936-25.03.1938 Haining, Robert Hadden (Major General)
26.03.1938-04.09.1939 Pownall, H. R. (Major General)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/War_Office
URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-vojenskych-operaci-a-zpravodajstvi-1922-1939-t228085#634121Verze : 0
MOD