Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Kimber K6s DCR
Originální název:
Original Name:
Kimber K6s DCR
Kategorie:
Category:
revolver
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2017-DD.MM.RRRR Kimber Manufacturing, Inc., Yonkers
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,644 kg
Ráže:
Calibre:
.357
Náboj:
Cartridge:
357 Magnum
Délka:
Length:
165,5 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
51 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
353 m/s
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
DCR = Deluxe Carry Revolver


typ spouště: výhradně dvojčinná (DAO)
Zdroje:
Sources:
https://www.kimberamerica.com/k6s-dcr
www.americanrifleman.org

URL : https://www.valka.cz/Kimber-K6s-DCR-t228060#634046Verze : 1
MOD