Main Menu
User Menu

Böblingen

     
Název:
Name:
Böblingen
Originální název:
Original Name:
Böblingen
Další názvy:
Other Names:
Beblenga
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Böblingen
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°41'08.00"N 09°00'55.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
cca 1100 n. l.
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
10.09.1916-12.09.1916
Stíhací letka 8
8th Fighter Squadron
14.12.1916-23.01.1917
Stíhací letka 28
28th Fighter Squadron
16.12.1917-24.12.1917
Stíhací letka 47
47th Fighter Squadron
17.01.1918-02.02.1918
Stíhací letka 64
64th Fighter Squadron
29.10.1918-DD.11.1918
Stíhací letka 84
84th Fighter Squadron
DD.11.1918-21.11.1918
Stíhací letka 64
64th Fighter Squadron
16.10.1936-DD.MM.RRRR
Tankový pluk 8
8th Tank Regiment
20.03.1939-01.05.1939
I. skupina Stíhací eskadry 433
1st Group of the 433rd Fighter Wing
01.05.1939-23.08.1939
I. skupina Stíhací eskadry 52
1st Group of the 52nd Fighter Wing
19.08.1939-27.10.1939
Stíhací eskadra 52
52nd Fighter Wing
13.09.1939-27.10.1939
II. skupina Stíhací eskadry 52
2nd Group of the 52nd Fighter Wing
01.11.1939-09.02.1940
I. skupina Stíhací eskadry 54
1st Group of the 54th Fighter Wing
01.02.1940-08.06.1940
Stíhací eskadra 54
54th Fighter Wing
09.02.1940-28.05.1940
II. skupina Stíhací eskadry 51
2nd Group of the 51st Fighter Wing
01.05.1940-01.10.1940
Tankový náhradní oddíl 7
7th Tank Replacement Battalion
27.08.1940-DD.09.1940
4. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
4th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
27.08.1940-DD.09.1940
5. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
5th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
27.08.1940-DD.09.1940
6. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
6th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
27.08.1940-DD.09.1940
II. (bitevní) skupina Instrukční eskadry 2
2nd (Ground Attack) Group of the 2nd Instruction Wing
27.08.1940-DD.09.1940
Štáb II. (bitevní) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 2nd (Ground Attack) Group of the 2nd Instruction Wing
01.12.1940-01.10.1942
Tankový náhradní oddíl 7
7th Tank Replacement Battalion
01.05.1941-01.10.1942
Tankový náhradní oddíl 18
18th Tank Replacement Battalion
DD.03.1942-DD.04.1942
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
1st Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
DD.03.1942-DD.04.1942
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
2nd Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
DD.03.1942-DD.04.1942
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 77
3rd Squadron of the 77th Dive Bomber Wing
DD.03.1942-DD.04.1942
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 77
1st Group of the 77th Dive Bomber Wing
DD.03.1942-DD.04.1942
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 77
Staff of the 1st Group of the 77th Dive Bomber Wing
01.10.1942-01.04.1943
Tankový náhradní oddíl 18
18th Tank Replacement Battalion
01.10.1942-10.04.1943
Tankový náhradní oddíl 7
7th Reserve Tank Battalion
01.10.1942-01.04.1943
Tankový výcvikový oddíl 18
18th Tank Training Battalion
01.10.1942-10.04.1943
Tankový výcvikový oddíl 7
7th Tank Training Battalion
10.04.1943-01.08.1943
Tankový náhradní a výcvikový oddíl 7
7th Tank Replacement and Training Battalion
01.08.1943-DD.MM.RRRR
Záložní tankový oddíl 7
7th Reserve Tank Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádkové velitelství Stuttgart
Garrison Stuttgart
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství sil Sboru námořní pěchoty Spojených států v Evropě a Africe
United States Marine Corps Forces, Europe and Africa
Průmyslové podniky:
Industry:
15.12.1926-18.02.1927
Leichtflugzeugbau Klemm
18.02.1927-20.07.1938
Leichtflugzeugbau Klemm GmbH
20.07.1938-DD.MM.1945
Hanns Klemm Flugzeugbau GmbH
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6blingen
URL : https://www.valka.cz/Boeblingen-t228043#634014Verze : 0
MOD