Main Menu
User Menu

Antonescu, Ion

     
Příjmení:
Surname:
Antonescu
Jméno:
Given Name:
Ion
Jméno v originále:
Original Name:
Ion Antonescu
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.06.1882 Pitești /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.06.1946 Jilava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vůdce (Conducător) Rumunska
- předseda vlády Rumunska
- vrchní velitel ozbrojených sil Rumunska
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- popraven zastřelením
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu
URL : https://www.valka.cz/Antonescu-Ion-t22791#633483Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Antonescu
Jméno:
Given Name:
Ion
Jméno v originále:
Original Name:
Ion Antonescu
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1913

Vojenská medaile za statečnost 1. třída
Military bravery medal 1st Class
Medalia Virtutea Militara de razboiu
-

DD.MM.1919

Řád Michala Chrabrého - 2. třída
Order of Michael the Brave - 2nd Class
Ordin Mihai Viteazul
-

DD.MM.1919

Řád Michala Chrabrého - 1. třída
Order of Michael the Brave - 1st Class
Ordin Mihai Viteazul
-

DD.MM.1919

Řád Michala Chrabrého - 3. třída
Order of Michael the Brave 3rd class
Ordinul Mihai Viteazul Clasa III
-

DD.06.1941

Společný odznak pro piloty a pozorovatele s brilianty
Combined Pilot and Observer Badge with Diamonds
Gemeinsames Flugzeugführer -und Beobachterabzeichen mit Brillanten
-

06.08.1941

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

06.08.1941

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

06.08.1941

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.01.1942

Řád bílé růže 1. třídy - Velkokříž s řetězem
Order of White Rose 1st Class - Grand Cross with Collar
Valkoisen Ruusun ritarikunta - Suurristi ja ketjuineen
-

03.07.1942

Krymský štít
Crimea Shield
Krimschild
-

DD.MM.RRRR

Záslužný řád německé orlice 1. třída
Order of Merit of German Eagle 1st Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Kříže svobody - velkokříž
Order of the Cross of Liberty - Grandcross
Vapaudenristin ritarikunta - suurristi
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu
URL : https://www.valka.cz/Antonescu-Ion-t22791#633484Verze : 0
MOD
Maršál Ion Antonescu - vojenský diktátor
(Maresal al Romania Ion Antonescu)


(1882 - 1946)- narozen 2. června 1882 v Pitešti


- 1904 - absolvoval vojenskou školu kavaleristů v Crainu a Jasích


- 1907 - jako poručík potlačoval tzv. tatarbunarské povstání rolníků


- 1911 - absolvoval vojenskou akademii


- 1913 - zúčastnil se druhé balkánské války proti Bulharsku, byl vyznamenán


- 1916 - 1918 - za 1. světové války náčelníkem štábu armády v Bessarábii


- 1919 – velitel intervenčních jednotek proti Maďarské republice rad


- 1922 - 1926 - vojenským atašé ve Francii a Velké Británii


- 1933 – náčelníkem generálního štábu


- 1938 – ministrem obrany


- 1940 – září - stal se vojenským diktátorem, conducatorulem, poté co donutil krále Carola II. k abdikaci a přistoupil na tzv. vídeňskou arbitráž, kterou postoupil část rum. území Maďarsku a Bulharsku
- listopad - podepsal dohodu připojení země ke státům Osy- 1941 - 14. ledna - jednal z Hitlerem o podmínkách účasti Rumunska na válce proti SSSR
- 23. ledna - potlačil puč tzv. Železných gard Horia Simy *)
- 22. června napadl spolu s nacistickým Německem SSSR


- 1944 - 12. dubna - odmítl nabídku Stalina na příměří za podmínek obnovení hranic z roku 1940, vypovězení spojenectví s Německem a volný pohyb spojeneckých armád na rumunském území
- 23. srpna poté, když Rudá armáda obsadila část Rumunska, byl zatčen a uvězněn


- na základě rozsudku lidového soudu byl 1. června 1946 v Bukurešti popraven
URL : https://www.valka.cz/Antonescu-Ion-t22791#86312Verze : 0
Diskuse
Jedním ze sporů mezi ministerstvem zahraničních věcí a RSHA se stala otázka rozhodujícího vlivu a německé nadvlády v Rumunsku. Špionážní služba SS po celou řadu let podporovala v tomto státě fašistickou organizaci Železná garda. Rumunský předseda vlády, generál Ion Antonescu, rovněž stoupenec fašismu, s Železnou gardou v roce 1940 spolupracoval. Vůdce této organizace, Horia Sima, počítající s německou podporou, kterou mu slíbili jeho poradci z SD, se rozhodl svého soka Antonesca odstranit a sám zaujmout vedoucí místo ve státě. 21.1.1941 provedl Horia Sima státní převrat. Ohrožený Antonescu se obrátil na Hitlera a Ribbentropa s žádostí o okamžitou intervenci. Hitler pak s definitivní platností rozhodl, že Antonescu bude mnohem umírněnějším a pokornějším partnerem než jeho dobrodružný soupeř, a vyslovil se pro Antonesca. Agenti SD v Rumunsku však své dosavadní chráněnce neopustili a umožnili jim útěk do Říše. Antonescu se okamžitě obrátil na Ribbentropa se stížností, že německá bezpečnostní služba zabezpečila jeho nepříteli, Horiu Simovi, azyl. Za této situace Ribbentrop, podporující Antonesca, žádal okamžitě odvolání agentů SD zapletených do puče z Rumunska. Tehdy došlo k prvnímu vážnějšímu střetnutí mezi SD a ministerstvem zahraničí.
URL : https://www.valka.cz/Antonescu-Ion-t22791#98437Verze : 0