Main Menu
User Menu
Reklama

Mihailovič, Dragoljub

Generál Dragoljub Mihailovič, vůdce srbských četniků


(1893-1946)


Narozen 27. dubna 1893 v Ivanjovici u Čačaku


- v 30. letech byl vojenským atašé v Sofii a v Praze


- v roce 1941 - organizátor monarchistického odboje - vůdce tzv. četniků - velkosrbsky orientovaných nacionalistických oddílů


- 1942-44 - ministr války jugoslávské exilové vlády v Káhiře. Odmítl spolupráci s Titovými partyzány a spojil se proti nim se srbskou kolaborantskou vládou gen. Nediće


- 1944-46 se ukrýval


- 1946 zatčen a odsouzen k trestu smrti za kolaboraci s Němci a italskými fašisty


- 17. července 1946 popraven v Bělehradě
URL : https://www.valka.cz/Mihailovic-Dragoljub-t22787#86285Verze : 0
Reklama