Main Menu
User Menu

Paget, Bernard Charles Tolver

Paget, Bernard Charles Tolver

Sir Bernard Charles Tolver Paget

     
Příjmení:
Surname:
Paget
Jméno:
Given Name:
Bernard Charles Tolver
Jméno v originále:
Original Name:
Sir Bernard Charles Tolver Paget
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.09.1887 Oxford /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.02.1961 Petersfield
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel Home Forces
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Služobné číslo: 4112
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Paget
URL : https://www.valka.cz/Paget-Bernard-Charles-Tolver-t227703#633205Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Paget
Jméno:
Given Name:
Bernard Charles Tolver
Jméno v originále:
Original Name:
Sir Bernard Charles Tolver Paget
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1901-DD.MM.1906 Shrewburská škola, Shrewsbury
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1906-DD.MM.1907 Královská vojenská kolej, Sandhurst
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
13.11.1907 podporučík
DD.MM.1910 poručík
10.06.1915 kapitán
DD.MM.1917 major (čestný)
DD.MM.1924 major
DD.MM.1925 podplukovník (čestný)
DD.MM.1929 plukovník
22.01.1938 generálmajor1)
05.06.1940 generál poručík (zastupující)
05.06.1941 generál poručík (dočasný)
05.09.1941 generálporučík 2)
25.12.1941 generál (zapůjčený)
DD.07.1943 generál
14.10.1946 v zálohe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
05.06.1940-14.02.1941 Náčelník štábu : Velitelství domácích sil
15.02.1941-24.12.1941 Velitel : Jihovýchodní velitelství
25.12.1941-28.07.1943 Velitel : Velitelství domácích sil
29.07.1943-05.01.1944 Velitel : 21. skupina armád
06.01.1944-DD.MM.RRRR Velitel : Blízkovýchodní velitelství

Ručně vyplněné položky:
21.07.1934-DD.MM.1936 Dôstojník generálneho štábu 1. stupňa, Imperiálny generálny štáb
Vyznamenání:
Awards:

MM.11.1915

Vojenský kříž
Military Cross
-

01.01.1918

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.191R

Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
-

DD.MM.191R

Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
-

DD.MM.191R

Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
-

DD.MM.191R

Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
-

11.07.1940

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

12.12.1940

Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
-

01.01.1942

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

06.12.1944

Řád polského znovuzrození - velkokříž
Grand Cross of the Order of Polonia Restituta
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
-

01.01.1946

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda 2. třída
Order of Leopold 2nd Class
Ordre de Leopold Grand Officier
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž
War Cross
Croix de Guerre
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Olafa velkokříž (1. třída)
Order of St. Olaf Grandcross (1st Class)
Sanct Olavs Orden
-

DD.MM.RRRR

Záslužná legie vrchní komandér (1. třída)
Legion of Merit Chief Commander (1st Class)
-

Poznámka:
Note:
1) so spätnou platnosťou k 29.12.1937
2) so spätnou platnosťou k 05.08.1941
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Paget
URL : https://www.valka.cz/Paget-Bernard-Charles-Tolver-t227703#633206Verze : 0
MOD
Generál Sir Bernard Charles Tolver Paget, GCB, DSO, MC sa narodil 15.09.1887 v Oxforde, v rodine reverenda Francisa Pageta (anglický teológ, spisovateľ a neskôr 33. biskup z Oxfordu). Jeho otec bol druhým synom baroneta Sira Jamesa Pageta, známeho chirurga a patológa, objaviteľa Pagetovej chorby, ktorý sa spolu s Rudolfom Virchowom považuje za zakladateľa modernej vedeckej patológie.

1. V rokoch 1901-1906 študoval na prestížnej Shrewsbury School založenej kráľom Eduardom VI. v roku 1552 a následne pokračoval v štúdiu na Royal Military College v Sandhurste. Po štúdiu nastúpil vojenskú kariéru (viď ďalej - bod 2.) a zúčastnil sa oboch svetových vojen. V 1. svetovej vojne bol niekoľkorát zranený a za hrdinstvo v boji získal viacero ocenení. 07.02.1918 sa oženil s Winnifred Norou Pagetovou, s ktorou mal dvoch synov, ktorí sa obaja aktívne zapojili do bojov 2. svetovej vojny.

Aktívnu vojenskú kariéru ukončil v roku 1946, ale aj po skončení služby naďalej pôsobil tejto oblasti. Od októbra 1946 do októbra 1955 pôsobí ako plukovník Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry. V máji 1954 v sídle dislokácie pluku (Osnabrück / ) odovzdáva pluku novú bojovú zástavu vo farbách Kráľovnej a následne, 08.05.1955, odovzdáva starú bojovú zástavu do úschovy v Christ Church Cathedral v Oxforde. V Osnabrücku / sa tiež 14.10.1955 koná slávnostný pochod spojený s jeho odchodom z funkcie. Okrem tejto čestnej funkcie pôsobil aj ako plukovník Spravodajského zboru (Intelligence Corps) a plukovník Prieskumného pluku (Reconnaissance Regiment). Bol tiež prezidentom Dobročinného armádneho spolku (Army Benevolent Fund). Mimo vojenských a veteránskych záležitostí pôsobil aj ako vedúci pracovník v školstve a zdravotníctve. V rokoch 1946-1949 bol riaditeľom Ashridskej občianskej fakulty (Ashridge College of Citizenship) a v rokoch 1949-1956 bol guvernérom Kráľovskej nemocnice v Chelsea (Royal Hospital Chelsea). Okrem toho bol aj guvernérom Radley College, Eastbourne College, St Edwards and Welbeck College. V roku 1957 sa sťahuje do Petersfieldu (Hampshire), kde je v roku 1960 menovaný za zástupcu Lorda-poručíka Hampshire. Zomiera 16.02.1961 vo veku 73 rokov.

Mladší syn Tony Paget bojoval v hodnosti poručíka v radoch 1. práporu Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry (v rovnakej jednotke začal svoju armádnu službu aj otec) a zomrel na následky zranení z bitky o Reichswald 05.03.1945. Starší syn Julian Paget bojoval v radoch Coldstream Guards v severozápadnej Európe a pokračoval vo vojenskej kariére aj po skončení vojny. Pred odchodom do zálohy v roku 1969 velil práporu tohto pluku. Stal sa vojenským historikom a autorom viacerých publikácií, v rokoch 1971-1991 pôsobil ako Hlavný ceremoniál kráľovnej a v roku 1972 zdedil titul baronet (4 v poradí). Zomrel 25.09.2016.

2. Po ukončení Royal Military College bol 13.11.1907 v hodnosti podporučík zaradený do služby u Oxfordshire Light Infantry, kde bol 15.12.1907 ustanovený k 2. práporu dislokovanom v Tidworthe. U tejto jednotky slúžil len krátky čas, už 05.02.1908 bol preradený k 1. práporu, ktorý v tom čase plnil posádkovú službu v Indii (Laknaú).

Vypuknutie 1. svetovej vojny zastihlo poručíka Pageta ako pobočníka veliteľa nového 5. (služobného) práporu Oxfordshirského a buckinghamshirského ľahkého pešieho pluk dislokovanom v Aldershote, ktorý bol tvorený najmä dobrovoľníkmi hlásiacimi sa do služby u tzv. Kitchenerovej armády, budovanej pre nasadenie na kontinentálnych bojiskách 1. svetovej vojny. Spolu s práporom bol 20.05.1915 odoslaný na Západné bojisko, kde bola jednotka zaradená u 42. pešej brigády (42nd Infantry Brigade) a neskôr 14. ľahkej divízie (14th (Light) Division). V júni 1915 bol povýšený do hodnosti kapitán.

Zúčastnil sa bitky u Loos (Battle of Loos, 25.09.1915) a bol jedným z dvoch dôstojníkov práporu, ktorí bitku prežili. 30.09.1915 bol menovaný dočasným veliteľom 5. (služobného) práporu a 20.11.1915 bol preložený do funkcie Brigádny major u 42. pešej brigády. V novembri 1915 bol vyznamenaný Vojenským krížom. Počas bojovej služby bol za svoje činy 4 krát Zmienený v hláseniach a v januári 1918 obdržal Rad za vynikajúcu službu. Celkom bol 5 krát zranený, pričom po poslednom zranení z 26.03.1918 bol evakuovaný späť do Británie a menovaný za inštruktora na Štábnej fakulte (Staff College) v Cambridgi, kde pôsobil až do konca vojny v čestnej hodnosti major (získal ju v roku 1917).

Po skončení vojny zostal slúžiť v armáde, kde pôsobil na rôznych postoch. Do riadnej majorskej hodnosti bol menovaný v roku 1924, následne v roku 1925 mu bola udelená čestná hodnosť podplukovníka a v roku 1929 bol menovaný do hodnosti plukovník. V tejto hodnosti bol v roku 1930 ustanovený do funkcie veliteľa Skladov v kasárňach Cowley Barracks (jednotka zabezpečovala starostlivosť o mobilizačné zásoby určené pre útvary mobilizované v čase vojny). Vzhľadom k svojmu rodinnému zázemiu (biskupom bol nielen jeho otec, ale aj strýko Luke Paget) sa založil o vytvorenie plukovnej kaplnky v Christ Church Cathedral v Oxforde v roku 1930. V roku 1932 opúšťa Britské ostrovy a presúva sa opäť do Indie ako Hlavný inštruktor Štábnej fakulty v Kvéte (dnes Command and Staff College ), kde pôsobil do roku 1934. 21.07.1934 nastupuje na Imperiálny generálny štáb v Londýne na funkciu Dôstojník generálneho štábu 1. stupňa. V rokoch 1936-1937 velí 4. kvétskej pešej brigáde (4th Quetta Infantry Brigade), v decembri 1937 je menovaný do hodnosti generálmajor a preberá funkciu veliteľa Štábnej fakulty v Camberley (Staff College Camberley), kde pôsobí do roku 1939.

V septembri 1939 vyhlasuje Británia vojnu nacistickému Nemecku a začína mobilizovať jednotky tvoriace Teritoriálnu armádu. Paget je v novembri 1939 vymenovaný za veliaceho generála mobilizovanej 18. pešej divízie, kde pôsobí až do apríla 1940 a následne (19.04.1940-14.05.1940) velí expedičným silám (tzv. Sickle force) nasadených v Åndalsnes . Pod jeho velením sa nachádzali expedičné sily tvorené dvomi pešími brigádami (15. a 148. domobranecká) a ďalšími podpornými jednotkami tvorenými delostrelectvom, protilietadlovým a protitankovým delostrelectvom, ženijnými a zdravotnými jednotkami. Vyloďovacia operácia prebehla v dňoch 17.-18.04.1940 a následne jednotky vyrazili do vnútrozemia smerom na mesto Kwam. Po obsadení Dombassu mali pokračovať na sever k Trondhiemu. Pôvodné rozkazy sa ale čoskoro zmenili, postup bol nasmerovaný smerom k Lillehameru a postupujúce jednotky museli vybojovať aj viacero potýčok s nepriateľom vo svojom tyle od Dombassu. 23.04.1940 sa v prístave Åndalsnes začala vyloďovať druhá vlna expedičných síl, tvorená najmä jednotkami 15. pešej brigády, ktoré postupne zaujímali pozície okolo Kwamu, kde sa zapojili do bojov 25. a 26.04.1940. Aj napriek svojmu odporu boli expedičné sily donútené postupne od Kwamu ustupovať. Ďalšie menšie boje prebehli aj v okolí Kjorem a dedinke s názvom Otta. Britské sily boli postupne tlačené späť do Åndalsnes a v priebehu 30.04.1940 ich odtiaľ evakuovalo britské námorníctvo (poslední britskí vojaci a plavidlá opustili prístav pred 2 hodinou rannou 01.05.1940).

Po návrate z Nórska prevzal opäť velenie 18. pešej divízie (15.05.1940-27.05.1940). Od 31.05.1940 pôsobí na Hlavnom veliteľstve domácich síl, pričom už 05.06.1940 preberá funkciu náčelníka štábu tohto veliteľstva. Po vytvorení Juhovýchodného veliteľstva preberá funkciu veliaceho generála tohto veliteľstva, a následne je 25.12.1941 menovaný za veliaceho generála Hlavného veliteľstva domácich síl. Následne pôsobí ako veliteľ 21. skupiny armád a Blízkovýchodného veliteľstva.

V období od 13.10.1944 do 14.10.1946 pôsobí ako tzv. Aide-de-Camp General (zvláštny poradca britského panovníka, v tom čase kráľa Juraja VI.) a k 14.10.1946 odchádza do zálohy.


www.unithistories.com
www.generals.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Paget

Paget, Bernard Charles Tolver - Generál Sir Bernard Paget pri inšpekcii obsluhy 3-palcového mínometu, 09.01.1943

Generál Sir Bernard Paget pri inšpekcii obsluhy 3-palcového mínometu, 09.01.1943
URL : https://www.valka.cz/Paget-Bernard-Charles-Tolver-t227703#633463Verze : 19
MOD