Main Menu
User Menu

21. lehký dělostřelecký pluk (velitelství) [1939-1939]

21st Light Artillery Regiment (Command)

21 Pułk Artylerii Lekkiej (dowództwo)

     
Název:
Name
21. lehký dělostřelecký pluk (velitelství)
Originální název:
Original Name:
21 Pułk Artylerii Lekkiej (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
21. lehký dělostřelecký pluk (velitelství)
Datum zániku:
Disbanded:
16.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-16.09.1939 Velitelství dělostřelectva 21. horské pěší divize
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-02.09.1939 Bílsko (Bielsko)/? /
03.09.1939 Wadowice/prostor /
04.09.1939 Kalwaria Zebrzydowska-Mogilany/? /
05.09.1939 Mogilany/? /
06.09.1939 Kłaj/? /
07.09.1939 Wola Radłowska-Radłów/? /
08.09.1939-DD.09.1939 ???/? /
10.09.1939-11.09.1939 Kuryłówka-Brzyska Wola/? /
12.09.1939-13.09.1939 Sól pod Biłgorajem/dvůr (folwark) /
13.09.1939-14.09.1939 Cewków/prostor /
15.09.1939 Dzików/prostor /
16.09.1939 Dzików Nowy-Ułazów/? / 2)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-25.08.1939 Ważyński, Konstanty Kazimierz (pułkownik dyplomowany artylerii) 3)
25.08.1939-16.09.1939 Pluta, Wojciech (podpułkownik artylerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-11.09.1939 I. oddíl 21. lehkého dělostřeleckého pluku (velitelství)
24.08.1939-08.09.1939 II. oddíl 21. lehkého dělostřeleckého pluku (velitelství)
24.08.1939-16.09.1939 III. oddíl 21. lehkého dělostřeleckého pluku (velitelství)

Ručně vyplněné položky:
24.08.1939-08.09.1939; 10.09.1939-16.09.1939 I. oddíl 21. lehkého dělostřeleckého pluku
24.08.1939-08.09.1939 II. oddíl 21. lehkého dělostřeleckého pluku
24.08.1939-08.09.1939; 10.09.1939-16.09.1939 III. oddíl 21. lehkého dělostřeleckého pluku
24.08.1939-DD.09.1939 hospodářská četa 21. lehkého dělostřeleckého pluku 5)
24.08.1939-DD.09.1939 průzkumná (zvědná) četa 21. lehkého dělostřeleckého pluku 5)
24.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 21. lehkého dělostřeleckého pluku 5)
24.08.1939-DD.09.1939 topograficko-palebná četa 21. lehkého dělostřeleckého pluku 5)
03.09.1939-08.09.1939; 10.09.1939-16.09.1939 III. oddíl 65. lehkého dělostřeleckého pluku
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Moś uvádí, že pluk jako celek se prakticky rozpadl v bojích o přechod přes řeku Dunajec u Radłowa a Biskupic (07-08.09.1939). Velitelství pluku se však připojilo k reorganizované divizi (10.09.1939), část jeho důstojníků unikla z obklíčení u Oleszyc (16.09.1939) a 18. září byla u obce Górecko Stare obklíčena a zajata.
2) Dislokace velitelství pluku nejsou ve zdrojích uvedeny, ale zpravidla se nacházely v místě dislokace nebo poblíž velitelství divize.
3) Do zahájení mobilizace byl velitelem pluku a od 25.08.1939 velitelem divizního dělostřelectva 21. horské pěší divize. Dne 18.09.1939 padl u obce Górecko Stare do německého zajetí
4) (18.03.1895-DD.MM.19RR). Před zahájením mobilizace byl 1. zástupcem velitele pluku. Dne 18.09.1939 byl u obce Górecko Stare zajat Němci.
5) O činnosti čety nejsou ve zdrojích uvedeny žádné údaje.
Zdroje:
Sources:

Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Moś, Wojciech B.: 21. Pułk Artylerii Lekkiej w kampanii wrześniowej 1939, in: Reminiscencje września 1939, Bytom 2009 Moś, Wojciech B.: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1989
Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 21 dywizji piechoty na dień14 września do przeciwdziałania niemieckim oddziałom pancernym na kierunku: Jarosław-Oleszyce-Tomaszów. In: Wojna obronna Polski 1939, wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 795
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975

URL : https://www.valka.cz/21-lehky-delostrelecky-pluk-velitelstvi-1939-1939-t227314#632346Verze : 1
MOD