Main Menu
User Menu

Virt, Milan

     
Příjmení:
Surname:
Virt
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Virt
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník (gšt.)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.07.1964 Pardubice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.12.2019 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Posádkového veliteľstva Praha (2013-2019)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Virt-Milan-t227215#632164Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Virt
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Virt
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1983-DD.MM.1987 Vysoká vojenská letecká škola, Košice
DD.MM.1995-DD.MM.1996 Letecká akademie Bundeswehru, Fürstenfeldbrück
DD.MM.2005-DD.MM.2005 Kurz bezpečnostní politiky v Evropě, Garmish Partenkirchen
DD.MM.2008-DD.MM.2010 Akademie velení Bundeswehru, Hamburk
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
10.03.2006 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.2002-30.11.2003 Náčelník štábu : 4. základna taktického letectva
01.12.2003-DD.MM.2008 Náčelník štábu : 21. základna taktického letectva
01.10.2013-04.12.2019 Velitel : Posádkové velitelství Praha

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1987-DD.MM.1989 Zástupce náčelníka štábu praporu, Čáslav
DD.MM.1990-DD.MM.1993 Náčelník štábu: Pilotní letka Hradec Králové
DD.MM.1994-DD.MM.1995 Náčelník štábu: Bitevní letka Pardubice
DD.MM.1996-DD.MM.1999 Náčelník štábu: Letecká skupina Pardubice
DD.MM.2000-DD.MM.2002 Zástupce náčelníka štábu: 34. základna speciálního letectva
27.09.2010-30.06.2013 Náčelník: Odbor plánování, Velitelství sil podpory AČR Stará Boleslav
01.07.2013-30.09.2013 Ředitel: Odbor plánování a výstavby, Agentúra logistiky AČR Stará Boleslav
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Základny taktického letectva Čáslav - zlatá
Commemorative Medal od Tactical Air Force Base Čáslav gold
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž Sdružení válečných veteránů České republiky III. třídy
Cross of Merit of Association of Veterans of Czech Republic 3. class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ČsOL - Československá obec legionářská - I. stupeň Zlatá
Commemorative Medal ČsOL - Czechoslovak legionnaires community - I. degree Gold
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak 217. letky oprav letecké nadzvukové techniky - Čáslav
Commemorative badge 217th squadron supersonic aircraft repair techniques - Čáslav
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Krajského vojenského velitelství Ostrava
Commemorative Badge of Regional Military Command Ostrava
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Hradní stráže Praha - varianta VOJENSKÁ
Commemorative badge Prague Castle Guard - MILITARY variant
Pamětní odznak Hradní stráže Praha
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak střední technické školy v Moravské Třebové
Commemorative badge secondary technical school in the Moravská Třebová
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak k výročí 70 let STŠ Moravská Třebová
Commemorative badge on the anniversary of 70 years of STS Moravská Třebová
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Velitelství vzdušných sil
Commemorative Badge Air Force Command
-

DD.MM.RRRR

Čestný pamětní odznak Summit NATO Praha 2002
Honor Commemorative Badge of NATO Summit Prague 2002
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za zásluhy III. stupeň
Medal of Merit 3rd Class
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 1st Grade
-

DD.MM.RRRR

Medaile Armády České republiky I. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 1st Degree
-

DD.MM.RRRR

Medaile pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
-
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile - Památník Lidice
Commemorative Medal - Lidice Memorial
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak NATO 1999-2009
Commemorative Badge of NATO 1999-2009
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky 1. stupně (20 let)
Medal For Service in the Armed Forces of the Czech Republic 1st Class (20 Years)
-

DD.MM.RRRR

Medaile Karla Kramáře
Medal of Karel Kramar
-

DD.MM.RRRR

Medaile ministra obrany za službu v zahraničí - všeobecná, bronzová
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - universal, bronze
-

Poznámka:
Note:
Pamětní medaile - 34. SBOLD Čáslav (stupeň?)
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Virt-Milan-t227215#632165Verze : 2
MOD