Main Menu
User Menu

Jednotka radiační, chemické a biologické ochrany ozbrojených síl Slovenské republiky [2003-2003]

Unit of Nuclear, Biological and Chemical Protection of Armed Forces of Slovak Republic

Jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ozbrojených síl Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Jednotka radiační, chemické a biologické ochrany ozbrojených síl Slovenské republiky
Originální název:
Original Name:
Jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.02.2003
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.2003
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.02.2003-04.03.2003 Centrum řízení operací GŠ OS SR
04.03.2003-DD.05.2003 1. česko-slovenský prapor RCHBO
Dislokace:
Deployed:
24.02.2003-04.03.2003 Martin1), Kasárna SNP Podháj
04.03.2003-13.06.2003 Kuvajt, Camp Doha
25.04.2003-17.05.2003 Basra, ? /

Velitel:
Commander:
24.02.2003-DD.MM.2003 Svatík, Ladislav (Podplukovník)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) reálne prebiehal letecký presun techniky a príslušníkov jednotky z Bratislavy do Kuvajtu

VÚ 1084 Nitra
Zdroje:
Sources:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Jednotka-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2003-2003-t227157#632042Verze : 0
MOD
Jednotka bola zriadená Rozkazom MO SR č. 15/2003 z 20.03.2003 v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 166 zo 06.02.2003 na obdobie od 24.02.2003 do 31.12.2003 s tabuľkovými počtami 69 profesionálnych vojakov v veliteľa operácií – náčelníka centra riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Zdroj: archív autora

Jednotka radiační, chemické a biologické ochrany ozbrojených síl Slovenské republiky [2003-2003] - Bojová zástava VÚ 1084 Nitra

Bojová zástava VÚ 1084 Nitra
URL : https://www.valka.cz/Jednotka-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2003-2003-t227157#632041Verze : 3
MOD