Main Menu
User Menu

Řád koruny

Order of Crown

Nishan-i-Taj-i-Iran

     
Název:
Name:
Řád koruny
Název v originále:
Original Name:
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631562Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád koruny - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631563Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád koruny - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631564Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád koruny - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631565Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád koruny - komandér
Název v originále:
Original Name:
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631566Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád koruny - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631567Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád koruny - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1900
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631568Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád koruny - řetěz
Order of Crown - Collar
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Albert I., -
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631569Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád koruny - velkokříž
Order of Crown - Grandcross
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Spaak, Paul-Henri
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631570Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád koruny - velkodůstojník
Order of Crown - Grandofficer
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631571Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád koruny - komandér
Order of Crown - Commander
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631572Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád koruny - důstojník
Order of Crown - Officer
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631573Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád koruny - rytíř
Order of Crown - Knight
Nishan-i-Taj-i-Iran
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-koruny-t226955#631574Verze : 0
MOD