Main Menu
User Menu

Burda, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Burda
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Burda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.03.1963 Levice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ Veliteľstva posádky Bratislava (2010-2013)
Zástupca náčelníka štábu Veliteľstva sil výcviku a podpory (2007-2009)
Veliteľ Veliteľstva výcviku Martin (2005-2006)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
archív autora
https://www.mil.sk/93141/
URL : https://www.valka.cz/Burda-Jan-t226808#631199Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Burda
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Burda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov (fakulta tankového vojska)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Účelový kurz II. stupňa Vojenské akadémie Liptovský Mikuláš
DD.MM.2006-DD.MM.2007 Kurz národní bezpečnosti Národní akademie obrany Liptovský Mikuláš
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
31.05.2013 prepustený zo služobného pomeru pre porušenie služobných povinností
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.2003-30.06.2004 Velitel : 1. výcviková základna VZS
01.07.2004-29.09.2005 Velitel : Základní výcviková škola
29.09.2005-03.09.2006 Velitel : Kasárna SNP Podháj
29.09.2005-04.09.2006 Velitel : Velitelství výcviku
01.01.2010-01.06.2013 Velitel : Velitelství posádky Bratislava

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1986-DD.MM.1988 Velitel: tanková čata, 10. tankový pluk
DD.MM.1988-DD.MM.1990 Velitel: tanková rota, 10. tankový pluk
DD.MM.1990-DD.MM.1993 Zástupce velitele: tankový prápor, 10. tankový pluk
DD.MM.1993-DD.MM.1995 Zástupce velitele: výcvikový prápor, Školící a výcvikové středisko pozemního vojska
DD.MM.1995-DD.MM.2001 Velitel: Zabezpečovací prápor, 5. Školící a výcvikové středisko pozemního vojska
DD.MM.2001-01.10.2001 Zástupce velitele: 5. Školící a výcvikové středisko pozemního vojska
01.10.2001-DD.MM.2002 Zástupce velitele: Výcviková základna mechanizovaného a tankového vojska, průzkumu a domobrany
DD.MM.2002-DD.MM.2003 Velitel: Výcvikový prápor Výcviková základna mechanizovaného a tankového vojska, průzkumu a domobrany
DD.MM.2007-31.12.2009 Zástupce náčelníka štábu: Velitelství sil výcviku a podpory
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.2003

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2004

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 3rd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.2005

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 3rd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupňa
-

DD.MM.2006

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 2nd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupňa
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.2003 Pamätná medaila za zásluhy a rozvoj Slovenského zväzu vojakov v zálohe -
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
domov.sme.sk
www.noviny.sk
URL : https://www.valka.cz/Burda-Jan-t226808#631203Verze : 1
MOD