Main Menu
User Menu

Bäkův těžký tankový pluk [1944-1944]

Heavy Tank Regiment Bäke

schweres Panzer-Regiment Bäke

     
Název:
Name:
Bäkův těžký tankový pluk
Originální název:
Original Name:
schweres Panzer-Regiment Bäke
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.01.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.02.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.01.1944-31.01.1944 XXXXVI. tankový sbor
01.02.1944-17.02.1944 III. tankový sbor
17.02.1944-25.02.1944 1. tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
23.01.1944-25.02.1944 Bäke, Franz (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

-
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
také znám jako Panzer-Kampfgruppe Bäke
Zdroje:
Sources:
www.axishistory.com
https://www.feldgrau.net/forum/viewtopic.php?t=602
https://de.metapedia.org/wiki/B%C3%A4ke,_Franz
URL : https://www.valka.cz/Baekuv-tezky-tankovy-pluk-1944-1944-t226728#631001Verze : 1
MOD
Pozemní síly Wehrmachtu byly zvláště ve druhé polovině války nuceny flexibilně reagovat na krizové situace vytvářením nezávislých účelových taktických uskupení - bojových skupin (Kampfgruppen). Jak válka pokračovala a postupně se strategická situace se vyvíjela v neprospěch Německa, tato flexibilita se stala nezbytností. V závěrečném období války se mnohé ad hoc vzniklé bojové skupiny až do velikosti pluků nebo oslabených divizí udržovaly jako v podstatě permanentní jednotky s vlastní logistikou.


V dlouhodobém horizontu byla tato praxe kontraproduktivní, nicméně některé z Kampfgruppen byly velmi úspěšné.


Příkladem úspěšné Kamfgruppe byla bojová skupina sestavená počátkem roku 1944 na jižní Ukrajině jako primárně tanková jednotka s podpůrnou pěchotou a dělostřelectvem - těžký tankový pluk podle svého velitele pojmenovaný jako schweres Panzer-Regiment Bäke.


Pluk byl zformován 23. ledna 1944 kolem štábu Tankového pluku 11 s velitelem podplukovníkem Franzem Bäkem. Štábu byly podřízeny Těžký tankový oddíl 503 s 34 těžkými tanky Pz. VI Tiger, II. oddíl Tankového pluku 23 s 46 středními tanky Pz. V Panther, I. oddíl Dělostřeleckého pluku (motorizovaného) 88 se dvěma bateriemi lehkých samohybných houfnic Wespe (celkem 12 kusů) a jednou baterií šesti těžkých samohybných houfnic Hummel, dále ženijní prapor a dva prapory horských myslivců.


Ihned po zformování se pluk zúčastnil v sestavě XXXXVI. tankového sboru pokusu o vyproštění německých jednotek obklíčených v oblasti mezi městy Umaň a Vinnica (nejtěžší boje probíhaly v oblasti okolo obce Balabanivka). V otevřené stepi mezi Bugem a Dněprem Bäkovy tigery a panthery zničily přes 250 sovětských tanků se ztrátou pouhých čtyř. Během této bitvy Bäke osobně zničil tři sovětské tanky pěchotními zbraněmi v boji zblízka.


V době od 11. do 17. února pak pluk sehrál významnou roli v bojích v takzvaném Čerkasském kotli během sovětské Korsuň-ševčenkovské operace. Pokus o vyproštění obklíčených německých jednotek z kotle celkově neuspěl, nicméně III. tankový sbor v čele s Bäkovým plukem umožnil tisícům mužů únik z této pasti. Oberstleutnant Bäke byl za výkony při velení těžkému tankovému pluku vyznamenán 21. února 1944 Meči k Rytířskému kříži.


Rozkazem velitele 1. tankové armády, ke které byl po zbytek své úspěšné existence přidělěn, byl schweres Panzer-Regiment Bäke 25. února 1944 rozpuštěn.


www.axishistory.com
https://www.feldgrau.net/forum/viewtopic.php?t=602
https://de.metapedia.org/wiki/B%C3%A4ke,_Franz
URL : https://www.valka.cz/Baekuv-tezky-tankovy-pluk-1944-1944-t226728#631008Verze : 6
MOD
schweres Panzer-Regiment Bäke
www.flickr.com

Bäkův těžký tankový pluk [1944-1944] - tigery a panthery Bäkova pluku

tigery a panthery Bäkova pluku
URL : https://www.valka.cz/Baekuv-tezky-tankovy-pluk-1944-1944-t226728#631029Verze : 0
MOD
schweres Panzer-Regiment Bäke
www.flickr.com

Bäkův těžký tankový pluk [1944-1944] - kolona pantherů II. oddílu Tankového pluku 23 projíždí kolem vesnice Zoziv

kolona pantherů II. oddílu Tankového pluku 23 projíždí kolem vesnice Zoziv
URL : https://www.valka.cz/Baekuv-tezky-tankovy-pluk-1944-1944-t226728#631030Verze : 0
MOD
schweres Panzer-Regiment Bäke
www.flickr.com

Bäkův těžký tankový pluk [1944-1944] - panther II. oddílu Tankového pluku 23 právě zničil sovětskou samochodku SU-85

panther II. oddílu Tankového pluku 23 právě zničil sovětskou samochodku SU-85
URL : https://www.valka.cz/Baekuv-tezky-tankovy-pluk-1944-1944-t226728#631027Verze : 0
MOD
schweres Panzer-Regiment Bäke
www.flickr.com

Bäkův těžký tankový pluk [1944-1944] - tři hummely I. oddílu Dělostřeleckého pluku (motorizovaného) 88

tři hummely I. oddílu Dělostřeleckého pluku (motorizovaného) 88
URL : https://www.valka.cz/Baekuv-tezky-tankovy-pluk-1944-1944-t226728#631031Verze : 0
MOD