Main Menu
User Menu

Knihovna zeměpisného centra [1998-RRRR]

Librarie of the Geographical Centre

Biblioteca del Centro Geográfico del Ejército

     
Název:
Name:
Knihovna zeměpisného centra
Originální název:
Original Name:
Biblioteca del Centro Geográfico del Ejército
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1998
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.1998-DD.MM.RRRR Zeměpisné centrum
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1998-DD.MM.RRRR Madrid, kasárny Alfonso X
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Knihovna-zemepisneho-centra-1998-RRRR-t226523#630619Verze : 0
MOD