Main Menu
User Menu

Saint-Étienne-de-Tinée

Saint-Étienne-de-Tinée (FR-06)

     
Název:
Name:
Saint-Étienne-de-Tinée
Originální název:
Original Name:
Saint-Étienne-de-Tinée
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Departmán Alpes-Maritimes
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
44°15'28.07"N 6°55'31.07"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostol Saint-Étienne
kostol Saint-Jean
konvent Trinitaires
kaplnka Saint-Sébastien
kaplnka Saint-Erige
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Saint-Etienne-de-Tinee-t226510#630548Verze : 0
MOD