Main Menu
User Menu

Generálporučík

Lieutenant General

Lieutenant General

Česky: Generálporučík
English: Lieutenant General
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálporučík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant General
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
18.09.1947 Doolittle, James Harold
DD.10.1947 Chidlaw, Benjamin Wiley
26.01.1948 LeMay, Curtis Emerson
30.04.1965 Davis, Benjamin Oliver ml.
12.06.1967 Meyer, John Charles
01.03.1970 Robbins, Jay Thorpe
15.09.1971 Johnson, Gerald Walter
26.03.1993 Habiger, Eugene Emil
DD.MM.RRRR Cabell, Charles Pearre

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-t226437#666932Verze : 0
MOD