Main Menu
User Menu

M1977 (přepravník pontonového mostu a CSB)

Přepravník pontonového soulodí a ustavovacích člunů CSB Mk. II, zavedený do výzbroje americké armády a národních gard jako doplněk a náhrada přepravníků na bázi starších nákladních automobilů řady M800/900 (M945).


Konstrukčně vychází ze standartizované řady, tvořené 8x8 10t sérií M977 (valník), M978 (cisterna), M983 (tahač návěsů), M984 (vyprošťovací), M985 (valník pro přepravu raketnic pro MLRS), typovou řadou Mk. 48, používanou námořní pěchotou a 10x10 řadou M1075. Tato unifikace pochopitelně přináší značné výhody při údržbě, při zachování potřebné variability nástaveb. Obecně ja tato řada navržena paletizovaným systémem (s výjimkou původní řady odvozené od M977), kde jsou jako palety k dispozici i značně specializované nástavby, jako např. míchačka betonu.


Obě části konstrukce pontonového mostu, který je označován IRB (Improved ribbon bridge), střední (symetrický - Interior bay) i břehový (Ramp bay - vybavený dvěma čerpadly pro vyrovnání sklonu s ohledem na podmínky příjezdu v rozsahu 0-20 stupňů) jsou přepravovány na speciální, pro oba typy identické paletě, zatímco pro přepravu člunu CSB se užívá typ odlišný.
M1977 (přepravník pontonového mostu a CSB) - Základní konfigurace bez pontonu a bez palety.

Základní konfigurace bez pontonu a bez palety.
URL : https://www.valka.cz/M1977-prepravnik-pontonoveho-mostu-a-CSB-t22607#85599Verze : 0
Fotografie jsou z jakéhosi velmi zábavného cvičení Národní gardy, prováděného jen kousek od poměrně mohutného silničního mostu, kde proudila běžná doprava.


Na této fotografii je vidět M1977, v pozadí jsou složené pontony, zleva v přední řadě střední část, vedle břehová. Za M1977 je vidět část další, tentokrát s normalizovaným kontejnerem.
M1977 (přepravník pontonového mostu a CSB) -


URL : https://www.valka.cz/M1977-prepravnik-pontonoveho-mostu-a-CSB-t22607#85629Verze : 0
M1977 při nakládání středního dílu pontonového mostu.
M1977 (přepravník pontonového mostu a CSB) -


URL : https://www.valka.cz/M1977-prepravnik-pontonoveho-mostu-a-CSB-t22607#85903Verze : 0
Dvojice M1977, naložených pobřežními díly pontonového mostu.
M1977 (přepravník pontonového mostu a CSB) - Dvojice M1977, naložených pobřežními díly pontonového mostu.

Dvojice M1977, naložených pobřežními díly pontonového mostu.
URL : https://www.valka.cz/M1977-prepravnik-pontonoveho-mostu-a-CSB-t22607#85906Verze : 0
M1977 s již zmíněným ustavovacím člunem CSB Mk. II. Pro přepravu CSB se používá speciální paleta, která slouží i k skládání a nakládání (na rozdíl od pontonu, se kterým je manipulováno pomocí navijáku)
M1977 (přepravník pontonového mostu a CSB) -


URL : https://www.valka.cz/M1977-prepravnik-pontonoveho-mostu-a-CSB-t22607#85921Verze : 0
Další pohled na M1977 s naloženými CSBčky.


CSB může být přepravován i pomocí dvounápravového přívěsu M1076, který tvoří doplněk M1977. Pomocí něho mohou být přepravovány i díly mostu, nevím ale, jaké jsou povolené kombinace (most-most, most-člun, člun-most atd.). Zdá se mi, že člun dost přesahuje zadní část přepravníku, takže připojení přívěsu nemusí být možné.
M1977 (přepravník pontonového mostu a CSB) -


URL : https://www.valka.cz/M1977-prepravnik-pontonoveho-mostu-a-CSB-t22607#85927Verze : 0
CSBčko složené na zemi, vcelku zajímavé mi přijde porovnání velikostí obou.
M1977 (přepravník pontonového mostu a CSB) -


URL : https://www.valka.cz/M1977-prepravnik-pontonoveho-mostu-a-CSB-t22607#85933Verze : 0
Vytahováni CSBčka z vody.


Přepravník nejprve složí do vody paletu, na ní je pomocí navijáku přitažen člun a nakonec je celá paleta vyzdvihnuta na přepravník, přičemž dojde k dosednutí člunu do lože na paletě.


Co jsem měl možnost vidět, tak si posádky člunů nedělají vůbec hlavu s tím, jestli být při vykládce/nakládce "on board". Někdy je jich tam klidně 10. Kdo by se namáčel...
M1977 (přepravník pontonového mostu a CSB) -


URL : https://www.valka.cz/M1977-prepravnik-pontonoveho-mostu-a-CSB-t22607#85934Verze : 0