Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Masár
Jméno:
Given Name:
Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Masár
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupca veliteľa Úradu logistického zabezpečenia
- veliteľ Zásobovacej základne zásobovacej triedy 5
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://ulz.mil.sk/81760/
URL : https://www.valka.cz/Masar-Peter-t225986#629007Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Masár
Jméno:
Given Name:
Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Masár
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2010-DD.MM.2012 Velitel : Zásobovací základna zásobovací třídy 5
01.07.2010-DD.MM.2012 Velitel : Kasárna SNP Podháj

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://ulz.mil.sk/81760/
URL : https://www.valka.cz/Masar-Peter-t225986#629008Verze : 0
MOD