Main Menu
User Menu

SOV - 9P110 (palebné vozidlo PTRK 9K14 Maljutka)

9P110

9П110

     
Název:
Name:
9P110
Originální název:
Original Name:
9П110
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1963-DD.MM.1968 Gorkovský automobilový závod, Gorkij /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1963-DD.MM.1968
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
180+
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1962
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
6100 kg
Celková délka:
Overall Length:
5660 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2170 mm
Celková výška:
Overall Height:
28001) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
315 mm
Pancéřování:
Armour:
oceľové pláty (zvarované)


Korba:
- 7-11 mm spredu
- 7 mm boky, zadok
- 4 mm dno
- 5 mm zvrchu
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
GAZ-40P (GAZ-40PB), 6 valcový radový benzínový motor
Výkon:
Power:
66,5 kW při 3400 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
80 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
500 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
31 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m
Brodivost:
Fording Depth:
-2) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
6 x PTRS 9M14 (+ 8 rakiet vezených)
Vedlejší:
Secondary:
AKM
RPG-7
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Rádiostanica: R-105M, R-113

1) v pochodovej polohe 2000 mm
2) plave, 9 km/hod
Zdroje:
Sources:
Широкорад А. Б.: ПТУРы второго поколения; Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра - 10/2000, str. 25.
www.russianarms.ru
ruslet.webnode.cz
https://ru.wikipedia.org/wiki/9%D0%9F110
URL : https://www.valka.cz/SOV-9P110-palebne-vozidlo-PTRK-9K14-Maljutka-t225838#628615Verze : 0
MOD
Bojové vozidlo 9P110 PTRK 9K14 Maljutka bolo pôvodne určené pre raketu 9M12 Ovod vyvíjanú v CKB-14 (Centrálna konštrukčná kancelária č. 14) od roku 1961, ktorá bola konkurenčným projektom k rakete 9M14 (konštrukčná kancelária SKB) a jeho vývoj sa začal 06.07.1961. Raketa 9M12 nakonie do výzbroje zavedená nebola, ale vozidlo bolo použité ako platforma pre rakety 9M14. Do výzbroje bolo oficiálne zaradené 16.09.1963. Okrem Sovietskej armády bolo aj vo výzbroji Národnej ľudovej armády , ktorá v rokoch 1971-1972 obdržala 124 vozidiel.

Vozidlo využíva podvozok prieskumného vozidla BRDM-1, pričom v priestore roja je umiestnené výsuvné odpaľovacie zariadenie s celkom 6 raketami 9M14 pripravenými k streľbe. Odpaľovacie zariadenie je možné použiť v uhle 56° od osi vozidla (+/-28°) v odmere a -1°- +1,5°v námere. Ďalších 8 rakiet je vezených. Obsluha vozidla je dvojčlenná, rýchlosť streľby dosahuje 2 rakety za minútu. Vzhľadom k použitému systému navádzania je streľba možná iba pri priamej vizuálnej viditeľnosti cieľa. Bojové vozidlo je schopné streľby do 20 s od zastavenie, spätná príprava k odchodu je 2 min 30 s. V prípade, že sa plánuje viesť streľba zo stacionárneho postavenia pomocou výnosného pultu sa doba prípravy predlžuje na 3 minúty.

Vozidlo je vybavené navádzacím systémom 9S414 s optickým panoramatickým zameriavačom 9Š18 (výstup systému je v malej vežičke medzi pracoviskom vodiča a operátora). Operátor raketu navádza pomocou pultu 9V332 inštalovanom vo vozidle. K navádzaciemu systému je možné pripojiť aj výnosný pult operátora 9V333 s vlastným optickým zameriavačom 9Š16 pre streľbu z pozície mimo vozidlo. Súčasťou systému sú aj bloky 9V330 (rozvodná skriňa), 9V331 (blok časovania), 9V119 (stabilizátro napätia) a 9V329 (blok automatiky).

Zdroj: www.russianarms.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/9%D0%9F110

SOV - 9P110 (palebné vozidlo PTRK 9K14 Maljutka) - Bojové vozidlo 9P110 v Múzeu delostrelectva Petrohrad.

Bojové vozidlo 9P110 v Múzeu delostrelectva Petrohrad.
SOV - 9P110 (palebné vozidlo PTRK 9K14 Maljutka) - Bojové vozidlo 9P110

Bojové vozidlo 9P110
URL : https://www.valka.cz/SOV-9P110-palebne-vozidlo-PTRK-9K14-Maljutka-t225838#628618Verze : 4
MOD