Main Menu
User Menu

Řád věrnosti

Order of Fidelity

Urdhëri i Besës

     
Název:
Name:
Řád věrnosti
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri i Besës
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.12.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
rytíř velkokříže
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sq.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628365Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád věrnosti - rytíř velkokříže
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri i Besës - Kalors i madh me Pllakë floriri
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.12.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sq.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628366Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád věrnosti - velkokdůstojník
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri i Besës - Oficer i Madh
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.12.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sq.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628367Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád věrnosti - komandér
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri i Besës - Komendator
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.12.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sq.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628368Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád věrnosti - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri i Besës - Oficer
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.12.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sq.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628369Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád věrnosti - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Urdhëri i Besës - Kalors
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.12.1926
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sq.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628370Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád věrnosti - rytíř velkokříže
Order of Fidelity - Knight of Grandcross
Urdhëri i Besës - Kalors i madh me Pllakë floriri
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1926 Horthy, Miklós
DD.MM.1940 Viktor Emanuel III. Savojský, -
DD.MM.RRRR Farouk I., -
DD.MM.RRRR Ferdinand I., -
DD.MM.RRRR Mussolini, Benito
DD.MM.RRRR Sadat, Mohammed Anwar
DD.MM.RRRR Simeon II., -
DD.MM.RRRR Šáh Pahlaví, Muhammad Rezá
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628372Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád věrnosti - velkokdůstojník
Order of Fidelity - Grandofficer
Urdhëri i Besës - Oficer i Madh
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628371Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád věrnosti - komandér
Order of Fidelity - Commander
Urdhëri i Besës - Komendator
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628373Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád věrnosti - důstojník
Order of Fidelity - Officer
Urdhëri i Besës - Oficer
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628374Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád věrnosti - rytíř
Order of Fidelity - Knight
Urdhëri i Besës - Kalors
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-vernosti-t225771#628375Verze : 0
MOD