Main Menu
User Menu

Viktor Emanuel III.

Viktor Emanuel III., italský a albánský král, etiopský císař


(1869 - 1947)Pocházel ze savojské dynastie, byl princem neapolským, synem krále Umberta I. a po jeho zavraždění v roce 1900 nastoupil na italský trůn. Již v roce 1896 pojal za choť černohorskou princeznu. Udržoval dobré vztahy se Srbskem, Francií a Velkou Británií a to navzdory spojenectví Itálie s Německem a Rakousko-Uherskem v Trojspolku.


Po vypuknutí první světové války zachoval neutralitu, ale po tajných jednáních a obdržení příslibu jižního Tyrolska, Istrie, Terstu a Zadaru se rozhodl vstoupit roku 1915 do války na straně Dohody.


Po skončení války se král cítil ošizen ostatními vítěznými mocnostmi, protože mnohé sliby nebyly dodrženy. Velice ho trápil rozvrtat v zemi a hrozba bolševické revoluce. Proto podporoval fašistické hnutí a po tzv. pochodu na Řím v roce 1922 dokonce jmenoval fašistického vůdce Mussoliniho předsedou vlády. Za fašistického režimu byl prakticky bez vlivu - pouze statutární figurkou. V roce 1936 se stal etiopským císařem a v roce 1939 albánským králem.


V roce 1943 nechal Mussoliniho na návrh Velké fašistické rady zatknout a uvěznit. Novým premiérem jmenoval bývalého náčelníka štábu - generála Pietra Badoglia, který uzavřel příměří se Spojenci a vyhlásil válku Německu. Po vstupu spojeneckých vojsk do Říma král předal moc svému synovi Umbertovi II. a odešel do exilu v Egyptě, kde 28. prosince 1947 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Viktor-Emanuel-III-t22565#85290Verze : 0