Main Menu
User Menu

Viktor Emanuel III. Savojský

Victor Emmanuel III of Italy

Vittorio Emanuele III di Savoia

     
Příjmení:
Surname:
Viktor Emanuel III. Savojský
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
První maršál říše
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král, císař
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.11.1869 Neapol /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.12.1947 Alexandrie
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Itálie
císař Etiopie
král Albánie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Viktor-Emanuel-III-Savojsky-t22565#685382Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Viktor Emanuel III. Savojský
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mezinárodní zemědělský institut v římě
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská škola Nunziatella, Neapol
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1888

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

DD.MM.1891

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

DD.MM.1891

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

Maltézký řád / DD.MM.1891

Maltézský řád - velkokříž
Military Hospitalier Order of Saint John of Jerusalem - Bailiff Knights Grand Cross
Order of Hospitallers Knights of St John (of Jerusalem)
-

DD.MM.1897

Jubilejní medaile 1897
Queen Victoria Diamond Jubilee Medal
Diamond Jubilee Medal
-

DD.MM.1900

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1900

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

DD.MM.1900

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.1900

Vojenský savojský řád - velkokříž
Military Order of Savoy - Grandcross
Ordine militare di Savoia - Gran-Croce
-

DD.MM.1900

Civilní savojský řád
Civil Order of Savoy
Ordine civile di Savoia
-

DD.MM.1900

Řád Karla III. - řetěz
Order of Charles III - Collar
Orden de Carlos III - Collar
-

DD.MM.1901

Řád za pracovní zásluhy
Order of Merit for Labour
Ordine al merito del lavoro
-

DD.MM.1903

Královský viktoriánský řád rytíř velkokříže
Royal Victorian Order Knight Grand Cross
-

DD.MM.1906

Řád Karla I. - řetěz
Order of Carol I - Chain
Ordin Carol I
-

DD.MM.1914

Koloniální řád italské hvězdy - velkokříž
Colonial Order of Star of Italy - Grandcross
Ordine coloniale della Stella Italiana - Cavaliere di Gran Croce
-

DD.MM.1916

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

DD.MM.1920

Medaile vítězství
Victory Medal
Medaglia interalleata della vittoria
-

DD.MM.1920

Řád bílé růže 1. třídy - Velkokříž s řetězem
Order of White Rose 1st Class - Grand Cross with Collar
Valkoisen Ruusun ritarikunta - Suurristi ja ketjuineen
-

DD.MM.1922

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1923

Hvězda za pracovní zásluhy
Star of Merit of Labour
Stella al merito del lavoro
-

DD.MM.1925

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (velkokříž) na řetězu (1922)
Order of White Lion Military Division 1st class on Chain
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (velkokříž) na řetězu
-

DD.MM.1932

Řád Krista - Velkokříž
Order of Christ - Grand Cross
Ordem Militar de Cristo - Grã Cruz
-

DD.MM.1937

Řád jha a šípů - velkořetěz
Order of Yoke and Arrows - Large Chain
Orden Imperial del Yugo y las Flechas
-

DD.MM.1940

Řád Skanderbega - Velkokříž
Order of Skanderbeg - Grandcrossr
Kordon i Madh me Yll
-

DD.MM.1940

Řád věrnosti - rytíř velkokříže
Order of Fidelity - Knight of Grandcross
Urdhëri i Besës - Kalors i madh me Pllakë floriri
-

DD.MM.1942

Řád římského orla - velkokříž zlatý
Order of Roman Eagle - Grandcross Gold
Ordine civile e militare dell´Aquila romana - Gran-Croce d'Oro
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Cyrila a Sv. Metoděje velmistrovský kříž
Order od St Cyril and St Methodius Grand Master´s Cross
Орден Св. Св. равноапостопи Кирил и Методий
-

DD.MM.RRRR

Řád medvědobijce 1. třída
Order of Bearslayer 1st Class
Lacplesa Kara Ordenis
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.RRRR

Řád nejvyššího slunce - řetěz
Order of Supreme Sun - Collar
Nishan-i-Lmar-i-Ala
-

DD.MM.RRRR

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.RRRR

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.RRRR

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.RRRR

Mauritianská medaile
Maurician medal
Medaglia mauriziana
-

DD.MM.RRRR

Šerpa tří řádů
Sash of Three Orders
Banda das Três Ordens
-

DD.MM.RRRR

Řád věže a meče - velkořetěz
Order of Tower and Sword - Grand Collar
Grande-Colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
-

DD.MM.RRRR

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Ordre Illustre la Toison ďOr
-

DD.MM.RRRR

Řád Danila I. - velkokříž
Grand Cross of the Order of Danilo I
-
-

DD.MM.RRRR

Řád svatého Petra
Order of St Peter
Orden svjatego Petara
-

DD.MM.RRRR

Řád za zásluhy - řetěz
Order of Merit - Collar
Magyar Érdemrend
-

DD.MM.RRRR

Kříž svobody - I. třída 1. stupeň
Cross of Liberty - i Class 1st Grade
Vabadusrist
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

DD.MM.RRRR

Řád Virtuti Militari 1. třída - velkokříž s hvězdou
The Order Virtuti Militari 1st Class - Grandcross with Star
Order Virtuti Militari I klasa – Krzyż Wielki z Gwiazdą
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Viktor-Emanuel-III-Savojsky-t22565#685383Verze : 0
MOD
Viktor Emanuel III., italský a albánský král, etiopský císař


(1869 - 1947)Pocházel ze savojské dynastie, byl princem neapolským, synem krále Umberta I. a po jeho zavraždění v roce 1900 nastoupil na italský trůn. Již v roce 1896 pojal za choť černohorskou princeznu. Udržoval dobré vztahy se Srbskem, Francií a Velkou Británií a to navzdory spojenectví Itálie s Německem a Rakousko-Uherskem v Trojspolku.


Po vypuknutí první světové války zachoval neutralitu, ale po tajných jednáních a obdržení příslibu jižního Tyrolska, Istrie, Terstu a Zadaru se rozhodl vstoupit roku 1915 do války na straně Dohody.


Po skončení války se král cítil ošizen ostatními vítěznými mocnostmi, protože mnohé sliby nebyly dodrženy. Velice ho trápil rozvrtat v zemi a hrozba bolševické revoluce. Proto podporoval fašistické hnutí a po tzv. pochodu na Řím v roce 1922 dokonce jmenoval fašistického vůdce Mussoliniho předsedou vlády. Za fašistického režimu byl prakticky bez vlivu - pouze statutární figurkou. V roce 1936 se stal etiopským císařem a v roce 1939 albánským králem.


V roce 1943 nechal Mussoliniho na návrh Velké fašistické rady zatknout a uvěznit. Novým premiérem jmenoval bývalého náčelníka štábu - generála Pietra Badoglia, který uzavřel příměří se Spojenci a vyhlásil válku Německu. Po vstupu spojeneckých vojsk do Říma král předal moc svému synovi Umbertovi II. a odešel do exilu v Egyptě, kde 28. prosince 1947 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Viktor-Emanuel-III-Savojsky-t22565#85290Verze : 0