Main Menu
User Menu

24. sbor [1917-1918]

24. Korpskommando / 24th Corps

     
Název:
Name:
24. sbor
Originální název:
Original Name:
24. Korpskommando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1917
Předchůdce:
Predecessor:
Szurmayův sbor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.02.1917-01.05.1917 4. armáda
02.05.1917-04.06.1917 5. armáda
05.06.1917-25.12.1917 2. sočská armáda
20.01.1918-DD.11.1918 6. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.02.1917-DD.06.1917 Východoevropske válčiště
DD.06.1917-DD.11.1918 Italské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.02.1917-DD.03.1918 Lukas, Karl von (Feldmarschalleutnant)
DD.03.1918-DD.07.1918 Goiginger, Ludwig (Feldmarschalleutnant)
DD.07.1918-DD.08.1918 Goglia, Ferdinand von (Feldzeugmeister)
DD.08.1918-DD.09.1918 Schamschula, Rudolf von (Feldmarschalleutnant)
DD.10.1918-DD.11.1918 Hadfy von Livno, Emmerich (Feldmarschalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.02.1917-DD.11.1918 Röder, Wilhelm (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk

Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno, Computer Press 2007.
Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. Sv. 1-3. Praha, Libri 2006-2007.
Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1914-1918. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
URL : https://www.valka.cz/24-sbor-1917-1918-t22556#380664Verze : 0
MOD