Main Menu
User Menu

Dmitrij Ivanovič řečený Donský

Dmitry Ivanovich Donskoy

Дмитрий Иванович Донской

Velkokníže moskevský Dmitrij IV. Donský


vládl: 1362-1389
URL : https://www.valka.cz/Dmitrij-Ivanovic-receny-Donsky-t22509#85124Verze : 0
MOD
Syn velikého knížete moskevského Ivana II. Sličného se narodil 12. října 1350. Když jeho otec roku 1359 zemřel, rozpoutaly se spory o nástupnictví, během nichž se skupině bojarů v čele s metropolitou Alexejem podařilo zachránit trůn pro nezletilého Dmitrije.


Po dosažení zletilosti stanul před mladým knížetem nelehký úkol ubránit zemi ze tří stran - proti vzájemně soupeřícím ruským knížatům, Litvě a Tatarům. Již roku 1367 dal zbudovat v Moskvě kamenný hrad - Kreml, který by lépe odolával útokům nepřátel. V následujících dvou letech pak jeho vojska třikrát odrazila litevské dobyvatele. Moc moskevského knížete tím natolik zesílila, že se stal jedinou silou, schopnou postavit se i nadvládě Zlaté hordy. To si uvědomil kníže tverský i suzdalsko-nižněnovgorodský a uzavřeli s Dmitrijem spojenectví. Společně pak podnikli v roce 1377 úspěšnou výpravu proti Kazani. Po vítězství se však mezi nimi projevila řevnivost, což vedlo k těžké porážce ruských vojsk od Tatarů a následnému vyplenění Nižnýho Novgorodu. Následujícího roku se spojeným ruským vojskům pod velením moskevského knížete podařilo odrazit tatarský nájezd na Rjazaň, což upevnilo vedoucí pozici Moskevského knížectví v Rusku.


V roce 1380 chán Zlaté hordy Mamaj soustředil početnou armádu Tatarů a kavkazských národů k rozhodujícímu tažení proti ruským knížatům a zajistil si přitom spojenectví Litvy. To představovalo pro ruská knížectví největší ohrožení od časů Batuchána a sjednotilo je kolem moskevského knížete Dmitrije. Ten v čele spojených ruských vojsk porazil vojsko chána Mamaje v bitvě na Kulikově poli u Donu. Tak kníže Dmitrij získal svůj přídomek "Donský". Porážka vedla k pádu Mamaje a jeho nahrazení chánem Tochtamyšem. Ten poté zradou dobyl a vyplenil v roce 1382 Moskvu i Vladimir a přinutil ruská knížata odvádět poplatky jako doposud. Oslabení ruska využil litevský kníže Jagello, aby se roku 1387 zmocnil Haliče a zahájil katolizaci tamního pravoslavného obyvatelstva.


Dmitrij Donský zemřel 19. května 1389. Před svou smrtí rozdělil moskevské knížectví mezi své čtyři syny a nejstaršího Vasilije požehnal na Velikého knížete. Bylo to poprvé, kdy tak moskevský kníže učinil bez souhlasu a potvrzení chána Zlaté hordy.
URL : https://www.valka.cz/Dmitrij-Ivanovic-receny-Donsky-t22509#104263Verze : 0