Main Menu
User Menu

Adams, John

Adams, John

     
Příjmení:
Surname:
Adams
Jméno:
Given Name:
John
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.10.1735 Braintree (nyní Quincy) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.07.1826 Quincy
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
2. prezident USA
1. viceprezident USA
vyslanec USA ve Velké Británii a v Nizozemí
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
právník
člen Federal Party
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/John_adams
URL : https://www.valka.cz/Adams-John-t22507#321667Verze : 0
MOD

John Adams
Druhý prezident USA, v úřadě 4. 3. 1797 - 3. 3. 1801, federalista.


Byl synem farmáře z města Quincy v Massachusetts. V roce 1755 absolvoval Harvard a po návratu domů se stal koncipientem ve významné massachusettské právní kanceláři. Postupem doby se stal jedním z vůdčích osobností massachusettských wighů. Značnou popularitu získal, když v roce 1765 vystoupil proti tzv. kolkovému zákonu (byl namířen k většímu vymáhání daní), kdy jej označil za neplatný, neboť nebyl schválen koloniálními parlamenty. V roce 1768 se stěhuje do Bostonu.


V roce 1770 se postavil na obranu britských vojaků, kteří při tzv. "Bostonském masakru" zastřelili v sebeobraně několik civilistů. Jeho odvážné a morální chování bylo kladně kvitováno veřejností a v roce 1771 byl zvolen s velkým náskokem do Kongresu.

V letech 1774 a 1778 se zúčastnil obou kontinentálních kongresů, na kterých plně podporoval George Washingtona. V roce 1775 se plně zapojil do činnosti v Kongresu při sjednocování země. Jeho hlavní přínos byl v námořním výboru, kde prosazoval myšlenku "Bez námořnictva není národ!". Proto je také často nazýván jako otec amerického námořnictva. Byl také jedním z hlavních spojenců poslance Richarda Howarda Leea při jeho prosazování vytvoření deklarace nezávislosti. Následně byl spolu s Jeffersonem, Franklinem, Shermanem a Livingstonem zvolen 8. června do výboru který měl deklarací navrhnout. I když zapisovatelem se stal Jefferson, Adams je považován za jejího hlavního tvůrce.


V roce 1778 se stal přidělencem ve Francii, odkud byl však záhy povolán zpět do USA, aby pomohl, jako jeden z nejlepších právníků své doby, napsat massachusettskou ústavu (schválena 1780). V roce 1779 se stal hlavním vyjednávačem míru mezi USA a Velkou Británií.
V roce 1785 se stal velvyslancem USA u krále Jiřího III.


V roce 1789 se stal prvním viceprezidentem USA a znovu tento úřad zastával od roku 1792. Adams nebyl, po odstoupení Washingtona, který odmítl kandidovat potřetí na funkci presidenta, favoritem. Jeho odpůrcům vadila jeho paličatost a přísnost. Avšak schopný Alexandr Hamilton si jako ministr financí udělal až příliš mnoho nepřátel. Takže federalistům nezbyvalo nic jiného, než podpořit Adamse, s čímž se Hamilton těžce smiřoval a podařilo se mu svou činností ještě před volbou prezidenta rozpoltit jak federalistickou stranu, tak i vládu. Přesto byl John Adams zvolen roku 1796, 2. presidentem USA (po porážce Jeffersona, jenž se stal jeho nespolupracujícím vicepresidentem, který se později proti němu otevřeně postaví). Jeho hlavním přínosem jako presidenta bylo zažehnání války s Francií, která hrozila po podepsání tzv. Jayovy smlouvy, která zaručovala pro USA značné obchodní výhody v anglických koloniích. Tvrdí se, že se mu to povedlo zvláště proto, že tehdejšího ministra zahraničí direktoria Talleyranda podplatil 250 000 dolary.


Bohužel přes úspěchy v zahraniční politice se stal brzy velmi nepopularním, díky čtyřem zákonům, které se mu podařilo prosadit. První zákon prodlužoval dobu, po kterou musel cizinec bydlet na území USA, aby získal občanství, z pěti na čtrnáct let. Druhý zákon poskytl presidentovi zmocnění na dobu dvou let k vypovězení nebezpečních cizinců. Třetí zákon umožňoval presidentovi vypovídat nebo uvěznit cizince v době války. A čtvrtý zákon označoval za těžký zločin každé spiknutí proti legálním opatřením vlády a dokonce rušení či dokonce kritiku státního úředníka.


Veřejnost tyto zákony považovala za neslýchaně přísné. James Madison a Thomas Jefferson se proto, v přesvědčení, že se federalisté snaží získat pro svou stranu co největší moc a oslabit Kongres, rozhodli jednat. Vypracovali proto rezoluce, které byly založeny na tom, že centrální vláda je založena na dohodě států, a ty mohou zrušit protiústavní rozhodnutí vlády. Madisonova rezoluce byla schválena ve Virginii a Jeffersonova v Kentucky. Ve volbách roku 1800 Adamse podpořila Nová Anglie, avšak postavil se proti němu celý jih. Navíc se jeho "přítel" Hamilton postavil na opačnou stranu a ta nakonec podpořila Jeffersona, který se stal 3. presidentem USA. Adamsovi nelze upřít, že se mu povedlo stabilizovat centrální vládu. Jeho vlastní neschopnost strhnout ze sebou masy a získat si podporu obyvatelstva značně deklasovala jeho činnost. Byl prvním "nájemníkem" ještě nedostavěného Bílého domu.


Zemřel (ve stejný den, stejného roku zemřel i Jefferson) 4. července 1826. V den 50. výročí přijetí Deklarace nazávislosti...


zdroj:
Petr Mareš Prezidenti Spojených států, kol.autorů - Dějiny USA do roku 1945

Adams, John - Američtí pověřenci předběžné mírové dohody s Velkou Británií
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=868138

Američtí pověřenci předběžné mírové dohody s Velkou Británií
commons.wikimedia.org

Adams, John - Na obraze Johna Trumbulla Deklarace nezávislosti je zachycen Výbor pěti, který předkládá svůj návrh Kongresu. Adams je zobrazen uprostřed s rukou na boku
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180069

Na obraze Johna Trumbulla Deklarace nezávislosti je zachycen Výbor pěti, který předkládá svůj návrh Kongresu. Adams je zobrazen uprostřed s rukou na boku
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Adams-John-t22507#109406Verze : 3
Prezident John Adams


(1735 - 1826)
URL : https://www.valka.cz/Adams-John-t22507#85121Verze : 0