Main Menu
User Menu

Ivan III. Vasiljevič

Ivan III Vasilyevich

Иван III Васильевич

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Ivan III Vasiljevič
Jméno v originále:
Original Name:
Иван III Васильевич
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
car
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.01.1440 Moskva /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.10.1505 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- Velkoprinc Moskovský
- Velkoprinc celej Rusy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_III_of_Russia
ru.wikipedia.org; III_Васильевич
URL : https://www.valka.cz/Ivan-III-Vasiljevic-t22506#515353Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Ivan Vasilievič
Jméno v originále:
Original Name:
Иван III Васильевич
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
známy aj ako Ivan velký
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_III_of_Russia
ru.wikipedia.org; III_Васильевич
URL : https://www.valka.cz/Ivan-III-Vasiljevic-t22506#515354Verze : 0
MOD

Velkokníže moskevský Ivan III.
Syn Vasilije II. Temného a kněžny Marie Jaroslavny. Po smrti staršího bratra se ještě jako chlapec stal následníkem knížecího stolce. Na ten usedl po smrti svého otce roku 1462.


Již rok po svém nástupu připojil ke svému knížectví Jaroslavli. Hlavní hrozbou pro Moskevské veliké knížectví byl Novgorod, jemuž vládli bojaři z rodu Boreckých. Ti hodlali podřídit Novgorod Římu a přestoupili na katolickou víru. V roce 1470 uzavřeli s polským králem Kazimírem IV. Jagellonským smlouvu o připojení Novgorodu k Litvě. Ivan III. tomu však zabránil, když novgorodské vojsko roku 1471 porazil a roku 1478 při druhém pokusu o připojení k Litvě město obsadil a Borecké uvěznil. Poté roku 1485 ovládl Tver a roku 1489 připojil k Moskvě i Vjatku.


V roce 1472, pět let od smrti své první ženy, pojal za manželku Sofii Paleolog, neteř posledního byzantského císaře. Hlavním ujednáním svatební smlouvy bylo, že děti vzešlé z jejich manželství neusednou na knížecí stolec a následnictví zůstane Ivanovým synům z prvního manželství. Od tohoto roku se Ivan III. začal nazývat carem vší Rusi*), jako dědic Byzantské říše.


Tomuto postavení měl odpovídat i zcela nový vzhled města. Ivan III. povolal do Moskvy italské architekty z milánské školy – Fioravantiho, Alovisia a bratry Solarie, kteří vyprojektovali a postavili nové opevnění, Uspenský chrám, kremelskou zvonici a tzv. Granitový palác pro knížecí-carskou rodinu. U jeho dvora se začala soustřeďovat nová, úřední šlechta, vliv údělných knížat začal pomalu upadat a v Rusku se začal vytvářet absolutismus, který se završil za vlády Ivana IV. Roku 1497 vydal Zákoník, kterým upevnil nevolnictví.


Ivan III. navázal diplomatické vztahy s mnoha evropskými státy, aby tak otevřel Rusko pro obchodní styky, kterým dříve bránila tatarská nadvláda. Významně vzrostla mezinárodní autorita ruského státu, když Ivan III. odmítl platit daně Zlaté hordě a porazil její vojsko na podzim roku 1476.

V roce 1492 zemřel polský král Kazimír IV. a v témže roce zahájil Ivan III. s Litvou a řádem livonských rytířů válku, ve které získal 19 nových měst, včetně Černigova, Gomelu, Putivli a Brjanska.
Veliký kníže moskevský zemřel 27. října 1505.
______________________________________________________________
*) carem se nazýval sám, on ani jeho syn Vasilij III. nebyli korunováni.


zdroj:
ru.wikipedia.org

Ivan III. Vasiljevič - Ivan III. na památníku Milénium Ruska ve Velkém Novgorodě
By Дар Ветер - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10034670

Ivan III. na památníku "Milénium Ruska" ve Velkém Novgorodě
By Дар Ветер - Own work, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Ivan III. Vasiljevič - Ivan III. trhá chánův dopis na kusy
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3427616

Ivan III. trhá chánův dopis na kusy
commons.wikimedia.org

Ivan III. Vasiljevič - Území získané do roku 1505 za Ivana III.
By David Liuzzo, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14943136

Území získané do roku 1505 za Ivana III.
By David Liuzzo, Attribution, commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Ivan-III-Vasiljevic-t22506#85257Verze : 5