Main Menu
User Menu

Vasilij II.

Velkokníže moskevský Vasilij II.


vládl: 1425-1462
URL : https://www.valka.cz/Vasilij-II-t22502#85116Verze : 0
MOD
Na knížecí stolec nastoupil v roce 1425 jako nejstarší syn knížete Vasilije I.. Proti tomu se postavil jeho strýc Jurij Dmitrijevič, jako nejstarší v rodu, ale chán Zlaté hordy Ulu Mehmed uznal teprve desetiletého Vasilije za následníka, a tomu se Jurij musel podřídit.


V roce 1433 se konala svatba Vasilije s Marijí, dcerou Jaroslava Borského, předního zemského bojara. V dubnu téhož roku vypukla válka o knížecí stolec, kdy Jurij dobyl Moskvu a prohlásil se za velikého knížete, ale pod nátlakem bojarů vrátil knížectví opět Vasiliji II. Synové Jurije - Vasilij Kosý a Dmitrij Šemjak s tím nesouhlasili a dosadili svého otce znovu na knížecí stolec. Roku 1434 však byl kníže Jurij otráven a jeho místo svévolně zaujal Vasilij Kosý. Dmitrij Šemjak se poté spojil s Vasilijem II. Válka o knížecí stolec skončila teprve v roce 1436, kdy
byl Vasilij Kosý zajat a oslepen.


V té době zesílil tlak kazaňských Tatarů, kteří začali podnikat nájezdy na Moskvu a v roce 1445 dokonce zajali knížete Vasilije II. a donutili ho zaplatit vysoké výkupné. V době tatarského zajetí připravil proti velikému knížeti Dmitrij Šemjak spiknutí a po jeho návratu v únoru 1446 ho zajal, aby se poté sám prohlásil velikým knížetem. Kníže Vasilij II. byl oslepen a poslán do vyhnanství. Proti Šemjakovi se však zvedl veliký odpor a ten musel nakonec knížete Vasilije II. povolat zpět na knížecí stolec.


V roce 1448 došlo k osamostatnění pravoslavné církve v Rusku a zvolení metropolity moskevského, nezávislého na cařihradském patriarchovi.


V roce 1451 Tataři znovu udeřili a 2. července obsadili Moskvu, kníže mezitím sbíral vojsko na Volze, a když se Tataři doslechli, že se blíží, zapálili město a ustoupili. Kníže Vasilij II. připojil k Moskvě Možajsk a roku 1456 si podřídil Novgorodskou republiku smlouvou v Jaželbicích. Proto se novgorodští bojaři snažili v následujích letech svou svobodu obnovit dohodami s polským králem. V roce 1460 požádal Pskov knížete Vasilije II. o ochranu před livornskými rytíři, čímž počal boj Ruska o Pobaltí, který pokračoval několik století. Veliký kníže Vasilij II. zemřel v březnu 1462.
URL : https://www.valka.cz/Vasilij-II-t22502#85464Verze : 0