Main Menu
User Menu

Vasilij III.

Velkokníže moskevský Vasilij III. Blažený


vládl: 1505 - 1533
URL : https://www.valka.cz/Vasilij-III-t22501#85115Verze : 0
MOD
Nejstarší syn knížete Ivana III. a byzantské princezny Sofie Paleolog. Jako syn byzantské princezny neměl nárok na následnictví, ale jeho nevlastní bratr – následník trůnu Ivan zemřel po dlouhé nemoci a objevilo se podezření, že byl Sofií otráven. Za následníka byl poté prohlášen druhý bratr Ivana – Dimitrij. Ten byl posléze obviněn ze spiknutí a vsazen do vězení, kde roku 1508 zemřel.


Po náhlé smrti Ivana III. v roce 1505 tak nastoupil na knížecí stolec syn princezny Sofie – Vasilij III. Způsob, kterým Sofie prosadila svého syna za nástupce Ivana III. vyvolal nevoli bojarů, která se později projevila i ve vztahu k jejímu vnukovi – Ivanu IV. V následujícím roce vznesl polský král Zikmund I. nároky na území, které v roce 1503 získal mírem s Litvou Ivan III. Zároveň Rusko ohrožovali krymští Tataři z jihu. Vasilij III. proto s krymským chánem uzavřel v roce 1507 příměří, aby si uvolnil ruce pro válku s Litvou, ve které získal roku 1510 Pskov. O dva roky později vypukla nová válka s Litvou, která trvala dvanáct let.Zikmund I. se spojil s krymskými Tatary, kteří následně podnikli neúspěšný nájezd na Rjazaň. Ruským vojskům se podařilo dobýt Smolensk, ale v následné bitvě u Orši utrpěla od polsko-litevských vojsk porážku a po nájezdu Tatarů na Moskvu roku 1521 byl Vasilij III. donucen uzavřít s Litvou příměří.


Připojení Smolenska bylo významným faktorem pro upevnění západních hranic moskevského knížectví. Na jihu však nebezpečí v podobě tatarských nájezdů trvalo, proto kníže roku 1532 uzavřel dohodu s novým kazaňským chánem o spojenectví proti krymským Tatarům. V roce 1533 Vasilij III. zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Vasilij-III-t22501#85193Verze : 0