Main Menu
User Menu

21. smíšený pěší pluk "Vizcaya" [1996-2002]

21th Mixed Infantry Regiment "Vizcaya"

Regimiento Mixto de Infantéria "Vizcaya" nº21 (RIMIX 21)

     
Název:
Name:
21. smíšený pěší pluk "Vizcaya"
Originální název:
Original Name:
Regimiento Mixto de Infantéria "Vizcaya" nº21 (RIMIX 21)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1996
Předchůdce:
Predecessor:
21. mechanizovaný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.2002
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1996-DD.MM.2002 3. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.02.1996-DD.MM.2002 Bétera, základna

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1996-DD.MM.2002 Mechanizovaný prapor III/21 "Barbastro"
01.02.1996-DD.MM.2002 Tankový prapor IV/21 "Otumba"

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.infanteria47.es

URL CZ: https://www.valka.cz/21-smiseny-pesi-pluk-Vizcaya-1996-2002-t224988#625665Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/21th-Mixed-Infantry-Regiment-Vizcaya-t224988#625665Version : 0
MOD


Krátka história

Pôvod pluku siaha do roku 1877 kedy je na základe královského dekrétu zo dňa 27.07.1877 vytvorený 54. pěší pluk "Vizcaya" (Regimiento de Infantería Vizcaya nº54) pričom ako základ mu slúžia 48. záložní prapor "Zaragoza" (Batallón de Reserva Zaragoza nº48) a 71. záložní prapor "Barbastro" (Batallón de Reserva Barbastro nº71) od 01.09.1877 pod velením plk. Pascuala del Real y Caballero.


Krátka história praporu Zaragoza:
Predchodca tejto jednotky bol vytvorený 28.02.1872 ako 56. záložní prapor "Teruel" (Batallón de Reserva Teruel nº56) ktorý roku 1873 mení svoju denomináciu na 56. prapor francouzskích dobrovolníků republiky (Batallón de Voluntarios Francos de la República nº56) a nasledovného roku ako 19. záložní prapor (Batallón de Reserva nº19).
Počas tohto obdovia sa účastní bojov tretej Karlistickej vojny. Tu v roku 1874 sa podiela na akciách u Teruelu a Villafranca del Cid, akcia u Monte Pícaro. Nepriatela prekvaí u obce Daroca a urputná obrana obce Cariñena, kde zvlášte sa vyznamenáva 3. rota ktorá odráža sústavné Karlistické útoky až do vyčerpania munície.
V nasledovnom roku pokračuje v bojoch u Boltaña, Fauló (Fanlo), Puerto Puyarruego, Villaruego, Saltas Altas (Salas Altas) a Aldahuesca (Adahuesca), Argui, Lumbier, Cerro de la Trinidad a v kopcoch v okolí Léridy.
Po skončení tretej Karlistickej vojny v roku 1876 sa označuje ako 19. mimořádný záložní prapor (Batallón de Reserva Extraordinario nº19) a nakoniec od 27.05.1876 ako 48. záložní prapor "Zaragoza" (Batallón de Reserva Zaragoza nº48).Krátka história praporu Barbastro:

Predchodca jednotky bol vytvorený na základe královského rozkazu z 18.03.1875 ako 31. záložní prapor (Batallón de Reserva nº31). Prapor sa účastní bojov tretej Karlistickej vojny v roku 1875 bráni Agramunt kde roty č. 6 a 7 bránia svoje pozície 6 rhodin a po útoku na bajonety obsadzudej nepriatelské postavenie bránené 2.000 karlistami.
10.05.1876 sa mení označenie praporu na 71. záložní prapor "Babastro" (Batallón Reserva Babastro nº71)


Roku 1893 dochádza k novej teritoriálnej organizácii pozemnej armády a na základe královského dekrétu z 28.08.1893 dostáva jednotka označenie ako 51. pěší pluk "Vizcaya" (Regimiento de lnfanterfa Vizcaya nº51) zaradený do 2. brigády 2. divízie 3. armádnej skupiny.

V roku 1893 je postavená pevnosť Fuerte Sidi-Guariarcb a 1. prapor sa presúva do tohto zaraiadenia ktoré je situované v Melilla.
25.08.1895 sa 1. prapor naloďuje v prístave Valencia a plaví sa na Kubu. Tu je dislokovaný v obi Trinidad a účastní sa bojov v Lomas de Gritón. V nasledovnom roku vykonáva obranu pevnosti Fuerte de Casualidad, Loma Degollada, Loma de los Valientes a operuje u Veguitas, a na rieke Río Yagueses. V roku 1897 sa účastní akcií u El Espaldón, La Ceiba, Loma Melonesa San Francisco. Nakoniec roku 1898 operuje u Callejón del Caimito, obsadzuje tábory nepriatela u Purial a Maelo a bráni Manzanillo.

V 1924 je vytvorený expedičný prapor ktorý je vyslaný do Maroka. Prapor sa naloďuje na parníky Marqués de Campo a Tintore priplávajú do prístavu Melilla 06. a 07.03.1924. Následne sa prapor účastní bojov v oblasti z ktorých možno menovať boje u Tisgirln, Chentafa, Solano a Loma Verde. Nasledovného roku bojuje v sektore Fondak pričom blní bezpečnostné úkoly pri ochrane konvojov a ciest. Taktiež tohoto roku bráni pozíciu u Kudia-Manat. V 1927 pokrýva postavenie skupiny "Edia" a "Xexera". 22.09.1927 je rozhodnuté o návrate praporu a vraca sa do posádky v Plaza de Alcoy.

16.07.1931 na základe rozkazu č.125 (D.O. nº125) je spojený so 46. pěším plukem "España" (Regimiento de Infantería España nº 46) aby spolu vytvorili 38. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº 38) s posádkou v Alcoy. Dekretom z 02.06.1935 (D.O. nº145) sa pluku vracia pôvodné pomenovanie ako 38. pěší pluk "Vizcaya" (Regimiento de Infantería Vizcaya nº 38) a obežným príkazom (D.O. nº25) z 23.04.1936 je mu zmenené číslené označenie na 12. ktoré si zachová až do 18.07.1936 kedy je rozpustený.

01.10.1939 je zorganizovaný 49. pěší pluk "Vizcaya" (Regimiento de Infantería Vizcaya nº 49) ktorý je zostavený z 2. praporu 8. pěšího pluku "Sicilia" (2º Batallón del Regimiento de Infantería Sicilia nº 8) 1. praporu 14. pěšího pluku "América" (1º Batallón del Regimiento de Infantería América nº 14) a z 2. praporu Leonskej falangy (2º Bandera de Falange de León).

Na základe dekrétu z 21.12.1943 (D.O. nº1 de 1943) je mu zmenené znova číselsné označenie na 21. pěší pluk "Vizcaya" (Regimiento de Infantería Vizcaya nº 21) a toto si zachováva do roku 1959 kedy 01.03. na základe inštrukcie č. 158-107 Centrálního hlavního štábu (Estado Mayor Central del Ejército) z 21.11.1958 je transformovaný na 21. seskupení pěchoty "Vizcaya" (Agrupación de Infantería Vizcaya nº 21).

01.04.1963 na základe Generálnej inštrukcie č. 163-132 Hlavného štábu sa mu navracia pôvodné označenie ako 21. pěší pluk "Vizcaya" (Regimiento de Infantería Vizcaya nº 21) s dislokáciou v Alcoy. S týmto označením existuje do roku 1965 kedy sa mu nanovo mení na 21. smíšený pěší pluk "Vizcaya" (Regimiento Mixto de Infantería "Vizcaya" nº21 (RIMIX 21)) a je zaradený do 31. motorizovanej brigády. 22.08.1980 v súlade s generálnej inštrukcie č. 180/3 Generálneho štábu je pluk presunutý do kasární v Bétera. V 1984 sa mení oznaěnie jednotky na 21. pěší pluk "Vizcaya" (Regimiento de Infantería "Vizcaya" nº21 (RI 21)) a je zaradený do 31. mechanizovanej brigády.

V 1986 sa pluk stáva 21. mechanizovaný pluk "Vizcaya" (Regimiento de Infantería Mecanizada "Vizcaya" nº21 (RIMZ 21)) a s týmto oznaěním pokračuje do roku 1996 kedy je znova označovaný ako 21. smíšený pěší pluk "Vizcaya" (Regimiento Mixto de Infantéria "Vizcaya" nº21 (RIMIX 21)) a je podriadený 3. pěší brigáde až do 2002 kedy je rozpustený.

Erb pluku:
Na striebornom podklade je umiestený dub. Strom má rovný kmeň, je s listanou korunou a s odhalenými koreňmi. V korune sú zlaté plody - žalude. Cez jeho kmeň prechádzajú krížom jeden cez druhého dvaja vlci z ľava doprava, pričom v zuboch majú ulovené strieborné jahňatá.
Cez strom je prevlečený zlatý kríž.

Znak je lemovaný a na lme sa nachádzajú štyria červený lvi stojaci na zadných. Na vrchole lemu je nápis "Vizcaya" a na spodu "Rgmtº Ifª. num. 21".
Celý tento erb je držaný zlatým lvom a obkolosený vavrínovými listami.

Patrón pluku: Inmaculada Concepción.

foroparalapazenelmediterraneo.es
www.oocities.org
Various Authors (1984), Historia de las Fuerzas Armadas, Vol. III, Ediciones Palafox, Zaragoza, Editorial Planeta, Barcelona, pp. 91-92
Ministerio de Defensa (1996), Memorial de Infanteria No 34, AÑO 1996: Regimiento de Infantería Mecanizada Vizcaya nº21, Madrid, Imprenta de la Academia de Infantería, Madrid, pp. 13-20
URL CZ: https://www.valka.cz/21-smiseny-pesi-pluk-Vizcaya-1996-2002-t224988#646660Verze : 35
URL EN: https://www.armedconflicts.com/21th-Mixed-Infantry-Regiment-Vizcaya-t224988#646660Version : 0
MOD
plukovné historické pomenovania / Historic names of the Regimentprapor ZaragozaZaragoza BattalionBatallón de Zaragoza
1872-1873 56. záložní prapor "Teruel"56th Reserve Battalion "Teruel"Batallón de Reserva Teruel nº56
1873-1874 56. prapor francouzských dobrovolníků republiky56th Battalion of the French Republican VolunteersBatallón de Voluntarios Francos de la República nº56
1874-1876 19. záložní prapor19th Reserve BattalionBatallón de Reserva nº19
1876-1876 19. mimořádný záložní prapor19th Extraordinary Reserve BattalionBatallón de Reserva Extraordinario nº19
1876-1877 48. záložní prapor "Zaragoza"48th Reserve Battalion "Zaragoza"Batallón de Reserva Zaragoza nº48
prapor BarbastroZaragoza BarbastroBatallón de Barbastro
1875-1876 31. záložní prapor31st Reserve BattalionBatallón de Reserva nº31
1876-1877 71. záložní prapor "Babastro"71st Reserve Battalion "Babastro"Batallón Reserva Babastro nº71
Pluk VizcayaVizcaya Regiment Regimiento Vizcaya
1877-189354. pěší pluk "Vizcaya" 54th Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento de Infantería Vizcaya nº54
1893-193151. pěší pluk "Vizcaya" 51st Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento de lnfanterfa Vizcaya nº51
1931-193538. pěší pluk 38th Infantry RegimentRegimiento de Infantería nº 38
1935-193638. pěší pluk "Vizcaya" 38th Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento de Infantería Vizcaya nº 38
1936-193612. pěší pluk "Vizcaya" 1)12th Infantry Regiment "Vizcaya" 1)Regimiento de Infantería Vizcaya nº 121)
1939-194349. pěší pluk "Vizcaya" 49th Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento de Infantería Vizcaya nº 49
1943-195921. pěší pluk "Vizcaya" 21st Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento de Infantería Vizcaya nº 21
1959-196321. seskupení pěchoty "Vizcaya" 21st Infantry Group "Vizcaya"Agrupación de Infantería Vizcaya nº 21
1963-196521. pěší pluk "Vizcaya"21st Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento de Infantería Vizcaya nº 21
1965-198421. smíšený pěší pluk "Vizcaya"21st Mixed Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento Mixto de Infantería "Vizcaya" nº21 (RIMIX 21)
1984-198621. pěší pluk "Vizcaya"21st Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento de Infantería Vizcaya nº 21
1986-199621. mechanizovaný pluk "Vizcaya"21st Mechanized Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento de Infantería Mecanizada "Vizcaya" nº21 (RIMZ 21)
1996-200221. smíšený pěší pluk "Vizcaya"21st Mixed Infantry Regiment "Vizcaya"Regimiento Mixto de Infantería "Vizcaya" nº21 (RIMIX 21)
1) pluk rozpustený a znovuvytvorený v 19391) The regiment have been disbanded and re formed in 1939 1) Regimiento disuelto y reformado en 1939
URL CZ: https://www.valka.cz/21-smiseny-pesi-pluk-Vizcaya-1996-2002-t224988#650312Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/21th-Mixed-Infantry-Regiment-Vizcaya-t224988#650312Version : 0
MOD
Slávne činy pluku a jeho predchodcov:


prapor Zaragoza
1874-1876 druhá karlistická vojnaakie u Teruelu, Villafranca del Cid, Monte Pícaro, obrana Cariñena, boje u Boltaña, Fauló, Villaruego, Argui, Cerro de la Trinidad a kopcoch v okolí Léridy.


prapor Barbastro
1874-1876 druhá karlistická vojnaSlávna obrana Agramunt počas ktorej uskutoční útok na bodáky a vyženie zo svojih postavení 2000 karlistov.1893 kampaň Melillaakcie v blízkosti pevnosti Sidi-Guariarch
1895-1898 vojna na Kubeakcie u Loma Gritón, obrana pevnosti Fuerte de Casualidad, akcie u Loma Degollada, Loma de los Valientes, Veguitas, Río Yagueses, El Espaldón, La Ceiba, Loma Melones, San Francisco, Callejón de Caimito, obrana mesta Manzanillo
1924-1927 Marocké kampaneboje u Tisgirín, Chentafa, Solano a Loma Verde, obrana pozícii Kudia-Manat, operáie na detašmánoch Grupo Edia a Grupo Xexera
URL CZ: https://www.valka.cz/21-smiseny-pesi-pluk-Vizcaya-1996-2002-t224988#650327Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/21th-Mixed-Infantry-Regiment-Vizcaya-t224988#650327Version : 0
MOD