Main Menu
User Menu

Godunov, Boris Fjodorovič

Godunov, Boris Fyodorovich

Бори́с Фёдорович Годунов

Car Boris Fjodorovič Godunov


vládl v letech 1598 - 1605
URL : https://www.valka.cz/Godunov-Boris-Fjodorovic-t22494#85093Verze : 0
MOD
Narodil se v roce 1552 jako mladší z dvou synů dvořana Fjodora I. Godunova-Křivého. V mládí osiřel a spolu se svou sestrou vyrůstal u strýce, který byl opričníkem Ivana IV. Díky sňatku s Marií z rodu Skuratova-Belského v roce 1570 začala jeho kariéra strmě růst. Stal se opričníkem a byl družbou na třetí svatbě cara Ivana IV. Navíc se jeho sestra Irina stala ženou careviče Fjodora, což ještě více upevnilo jeho postavení u dvora. Na carově sedmé svatbě v roce 1581 byl družbou carevny a téhož roku se stal bojarem. Roku 1584 byl jmenován členem Nejvyšší dumy a místocarem Fjodora I. v Kazani a Astrachani.


Když porazil své soupeře – Šujské, Mstislavské a Romanovské bojary, prohlásil se v roce 1585 za carova zástupce pro jeho nezpůsobilost k výkonu státních funkcí. Po Fjodorově smrti v roce 1590 byl Zemským sněmem, přes odpor mnoha bojarů, kteří ho nepřestali pokládat za uzurpátora, zvolen carem Vší Rusi.


Za jeho vlády došlo k hospodářskému rozvoji Ruska, zároveň však došlo k utužení nevolnictví, když Godunov v roce 1597 zrušil rolníkům právo vykoupit si svobodu za peníze. Provedl soudní reformy, směřující k upevnění ústřední moci a ještě více omezilo práva bojarů.


V zahraniční politice výrazně zlepšil mezinárodní postavení Ruska, když po vítězství v rusko-švédské válce v letech 1590-93 získal tzv. ťavzinským mírem všechna území, obsazená Švédy po třetí livonské válce. Pokračoval v kolonizaci Sibiře a jihoruských oblastí, čímž vzrostl význam Volhy, jako hlavní dopravní cesty do přístavu Archangelsk. Založil nová města – Voroněž, Bělgorod a Kursk. Zároveň započal expanzi Ruska do na Kavkaz a do Zakavkazska tím, že se spojil s gruzínským knížetem a ovládl Dagestán.


Jeho centralistická protibojarská politika vedla roku 1604 k povstání, vedené údajným nevlastním bratrem cara Fjodora, během kterého 13. dubna 1605 Boris Godunov zemřel a byl pohřben v Archangelském chrámu v Moskvě.
URL : https://www.valka.cz/Godunov-Boris-Fjodorovic-t22494#97017Verze : 0