Main Menu
User Menu

Vasilij IV.

Car Vasilij IV.


vládl: 1606 - 1610
URL : https://www.valka.cz/Vasilij-IV-t22492#85091Verze : 0
MOD
Narodil se v roce 1552 jako přímý potomek Rurikovců po linii knížete vladimirského Jaroslava Vsevolodoviče. Po nástupu Borise Godunova na trůn v roce 1598 se stal hlavním představitelem bojarské opozice a v roce 1605 podpořil nárok Lžidimitrije I. na ruský trůn. O rok později však proti samozvanci zosnoval spiknutí a nechal se svými stoupenci sám prohlásit 1. května 1606 za cara.


Na samém počátku své vlády car potlačil povstání sedláků a kozáků, vedené I. I. Bolotnikovem, ke kterému se připojila městská chudina a drobná šlechta, nespokojená s politikou bojarů. Po vítězství nad vzbouřenci v roce 1607 však před carem vyvstal nový nepřítel – Lžidimitrij II., podporovaný částí ruské šlechty, měst a polským králem.


V následné válce se proslavil Michail Skopin-Šujský, bojar a vojevůdce, který novému samozvanci a jeho rusko-polským oddílům připravil celou řadu porážek. Proslulým se stalo zejména obléhání Trojicko-sergejevského kláštera, který bránilo 2500 mužů pod velením Skopina-Šujského proti 30-ti tisícové přesile nepřátel celých šestnáct měsíců. Car se však obával rostoucího vlivu a moci svého příbuzného a dal ho zákeřně otrávit. Ruská vojska se tak ocitla bez velitele a Moskva byla 1. června 1608 obležena nepřítelem. Car poté uzavřel dohodu se Švédskem o pomoci proti Polsku, za což postoupil Švédům Livonsko. To vedlo polského krále Zikmunda III. Vasu k otevřené vojenské intervenci proti Rusku. Car se ocitnul v izolaci a 17. července byl bojary svržen a vydán Polákům, kteří o dva dny později vstoupili do ruského hlavního města.


Vasilij Šujský byl zavražděn 12. září 1612 v polském zajetí.
URL : https://www.valka.cz/Vasilij-IV-t22492#115475Verze : 0