Main Menu
User Menu

215. smíšená letecká divize [1942-1942]

215th Mixed Aviation Division

215. zmiešaná letecká divízia

215-я смешанная авиационная дивизия (215 сад)

     
Název:
Name:
215. smíšená letecká divize
Originální název:
Original Name:
215-я смешанная авиационная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Vzdušné sily 10. armády
Datum zániku:
Disbanded:
22.06.1942
Nástupce:
Successor:
215. stíhacia letecká divízia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.05.1942-22.06.1942 1. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
12.05.1942-22.06.1942 Samochin, Ivan Klimentievič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.05.1942-22.06.1942 Michajlov, Ivan Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.05.1942-22.06.1942 634. noční bombardovací letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 12.05.1942 do 22.06.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 6 jazdeckých, tankových, vzdušných výsadkových divízií a správ delostreleckých, protilietadlových, mínometných, leteckých a stíhacích divízií, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 168780 z roku 1956 (Перечень № 6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизии и управлении артиллерийских, зенитно-артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. № 168780)
ru.wikipedia.org
https://allaces.ru/sssr/struct/d/iad215.php
URL : https://www.valka.cz/215-smisena-letecka-divize-1942-1942-t224783#625307Verze : 0
MOD
Náčelníkom štábu bol polkovnik Michajlov, ako to svedčí z ním podpísaného pripojeného dokumentu 15. zmiešanej leteckej divízie.

Že ide konkrétne o Ivana Ivanoviča Michajlova svedčí udelená mu medaila Za obranu Leningradu, kde je uvedené, že bol náčelníkom štábu 215. stíhacej leteckej divízie. Táto divízia bola priamym nástupcom 215. zmiešanej leteckej divízie, preto je reálnym predpoklad, že náčelníkom štábu oboch jednotiek bol ten istý polkovnik Michajlov.

pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/215-smisena-letecka-divize-1942-1942-t224783#625326Verze : 4
MOD
Zaujímavým dokumentom, týkajúcim sa 215. zmiešanej leteckej divízie, je rozkaz podpísaný priamo veliteľom letectva celej Červenej armády general-lejtenantom Novikovom, členom Vojenskej rady Vzdušných síl Červenej armády armejskim komissarom 2. ranga Stepanovom a náčelníkom štábu Vzdušných síl Červenej armády general-majorom aviaciji Chudjakovom. Rozkaz je adresovaný veliteľovi 1. leteckej armády general-lejtenantu Kucevalovovi. Rozkaz bol vydaný v deň sformovania 215. zmiešanej leteckej divízie, teda 12.05.1942.

Hovorí sa v ňom:

"Národný komisár obrany (niečo ako minister obrany v demokratických štátoch) s. Stalin prikázal na území obsadenom 1. gardovým jazdeckým zborom dislokovať 215. zmiešanú leteckú divíziu.
1. Za tým účelom vytvoriť na tomto území tri letiská pre bojové letectvo a tri letiská pre tzv. tichochodné letectvo vyzbrojené lietadlami Polikarpov U-2 a R-5.
2. Určiť veliteľov zodpovedných za každé takéto letisko
3. Lehota na prípravu letísk je mimimálna.
4. Za využitia pridelených dopravných lietadiel sústrediť na pripravených letiskách technické a materiálne prostriedky potrebné pre bojovú činnosť 215. zmiešanej leteckej divízie (jeden stíhací letecký pluk, jeden bitevný letecký pluk a dva pluky na U-2)
5. 215. zmiešanú leteckú divíziu premiestniť na pripravené dodatočne podľa neskorších pokynov
6. Osobnú zodpovednosť za splnenie týchto úloh nesie osobne veliteľ 1. leteckej armády general-lejtenant Kucevalov a jeho brigádny komissar Litvinenko."

Čo sa rozumie osobnou zodpovednosťou v časoch vojny je myslím každému jasné. V lepšom prípade odvolanie z funkcie, v tom horšom vojenský tribunál a trest smrti zastrelením.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/215-smisena-letecka-divize-1942-1942-t224783#625333Verze : 5
MOD