Main Menu
User Menu
Reklama

Pizarro, Francisco

Francisco Pizarro González, Marqués de los Atabillos

     
Příjmení:
Surname:
Pizarro
Jméno:
Given Name:
Francisco
Jméno v originále:
Original Name:
Francisco Pizarro González, Marqués de los Atabillos
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
markíz Atabillos
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.03.1478 Trujillo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.06.1541 Lima (Palacio de Gobierno) /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Conquistador
guvernér Nové Kastilie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
dbe.rah.es

URL : https://www.valka.cz/Pizarro-Francisco-t22466#663800Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pizarro
Jméno:
Given Name:
Francisco
Jméno v originále:
Original Name:
Francisco Pizarro González, Marqués de los Atabillos
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
dbe.rah.es

URL : https://www.valka.cz/Pizarro-Francisco-t22466#663802Verze : 0
MOD
Francisco Pizarro se narodil mezi lety 1476-41 v Trujillu v Kastilii jako levoboček plukovníka na penzi Gonzala Pizzara. V roce 1502 se Francisco vydal do Ameriky, aby tam získal to co mu chybělo – peníze a úctu. Usadil se na Hispaniole a v roce 1513 se přidal k dobrodružné výpravě Vasca Núneze de Balboa napříč Panamou. Když dorazili k pobřeží Tichého oceánu, dozvěděli se o veliké a bohaté říši v Peru. Tehdy se Francisco Pizarro rozhodl, že si tuto říši podmaní a roku 1520 se spojil s jiným dobrodruhem – Diegem de Almagrem. Společně pak požádali guvernéra Panamy Pedrariase o povolení podniknout výpravu do Jižní Ameriky.

Na dvou výpravách v letech 1524-25 a 1526-28 pak prozkoumali pobřeží Kolumbie, Ekvádoru a Peru, aby shromáždili potřebné informace o Incké říši. Zatímco první výprava byla neúspěšná, na své druhé výpravě se Pizarro setkal s inckou lodí, naloženou mnoha poklady. Navíc se dozvěděl o existenci města Tumbes, kde prý jsou i chrámové zdi obložené zlatem. To ho ještě utvrdilo v odhodlání stanou v čele conquisty do Peru, která slibovala ještě větší kořist, než Aztécká říše v Mexiku. Vyslal proto Almagra do Panamy, aby získal pro výpravu nového guvernéra Riose, ten však jejich dobrodružství odmítl podporovat a dokonce nařídil, aby se Pizarro se svými muži vrátil. Ten to však rázně odmítl, takže guvernér byl nakonec donucen vyslat mu na pomoc Almagra s několika loděmi s příkazem, aby se oba do šesti měsíců vrátili. Když se Almagro spojil s Pizarrem, vyrazili společně k městu Tumbes, které je zcela oslnilo svým bohatstvím. Proto se vydali dále na jih až k městu Trujillo v Peru. Poté se vrátili do Panamy, aby přesvědčili guvernéra o smyslu conquisty do Peru, ale neuspěli.

Pizarro se vrátil do Španělska, aby přednesl svou žádost přímo králi Karlovi V. Ten 26. července 1529 vydal listinu, kterou schválil výpravu a Pizarra jmenoval guvernérem nově dobytých zemí a Almagra s polovičním platem guvernérem Tumbesu.To vyvolalo mezi oběma conquistadory neskrývanou nevraživost, ovšem Pizarro Almagrovi slíbil odškodnění po dobytí Peru a tak jejich spor na čas utichl.

V lednu 1531 se oba svorně vydali na svou třetí a závěrečnou výpravu. Vylodili se necelých šestset kilometrů od cíle s 200 muži a čtyřiceti koni s třemi loděmi. Později k nim přibyl ještě Hernando de Soto s dalšími posilami. Pizarro musel se svými muži překonat velice obtížný terén, než z Tumbesu dorazil k ústí řeky Chiry, kde založil přístav San Miguel. Zde se dozvěděl o probíhající občanské válce v Incké říši a rozhodl se jí plně využít. Vdal se na dvanáctidenní pochod do Cajamarky, kde se po zranění léčil inka Atavalpa. Dorazili tam po namáhavém pochodu přes Andy 15. listopadu 1532 v ranních hodinách. Velký inka je přijal a slíbil, že po skončení půstu s nimi poobědvá a druhý den dorazil do španělského tábora v doprovodu čtyř tisíc dvořanů. Pizarro nařídil provést s Atavalpou totéž, co Cortés provedl s Montezumou. Tak se na jeho pokyn vrhli Španělé na neozbrojený průvod, zmasakrovali ho a Inku Atavalpu zajali.

Atavalpa žil poté se svými dvořany pod španělským dozorem. Aby získal svobodu, nabídl Pizarrovi, že zaplní místnost v paláci zlatem až kam jeho ruka dosáhne. Když v únoru 1533 dorazil do Cajamarky Almaro, byla již místnost plná a zajatý inka žádal splnění slibu. Mezi conquistadory došlo k rozporům, jak se zajatým vládcem naložit. Nakonec zvítězil názor, že je nutné se ho zbavit. Atavalpa byl obviněn z incestu s vlastní sestrou a 29. srpna 1533 odsouzen k smrti oběšením. Poprava panovníka Inky natolik ochromila, že při Pizarrově pochodu na hlavní město Cuzko téměř vůbec nekladli odpor. Město Pizarro dobyl se 480 muži 15. listopadu 1533 – na den přesně od příchodu do Cajamarky. Město bylo vydrancováno a vyloupeno, jeho bohatství si conquistadoři rozdělili mezi sebou.

Pizarro dosadil na trůn loutkového vládce inku Manko Kapak, který vládl se schválením městské rady, složené ze Španělů. V osmičlenné radě zasedli i Pizarrovi bratři Juan a Gonzalo, kterým pak přenechal moc v Cuzku, když se v lednu 1835 vydal na pobřeží, kde založil Limu – sídlo španělského místokrále v Peru. Almagrovi slíbil jako vyrovnání podílu na kořisti Chile, které Almagro dobyl a prohlásil za španělské území.

Na jaře 1537 však inka Manka Kapaka uprchnul a vyvolal povstání proti Pizarrovým bratrům v Cuzku. Almaro se proto táhl na Cuzco, aby ho vyprostil z obležení a nedaleko od města incké vojsko na hlavu porazil. Poté vznesl nárok na vládu v Cuzcu, což vedlo k otevřené konfrontaci mezi jeho a Pizarrovými stoupenci.

Pizarro vyslal proti Almagrovi vojsko z Limy a 6. dubna 1538 u Las Salina jeho oddíly rozdrtil. Almagro byl zajat, odsouzen k smrti za zradu a v červenci 1538 popraven.O tři roky později, 26. června 1541 byl Francisco Pizarro zavražděn ve svém paláci v Limě Almagrovými stoupenci.
URL : https://www.valka.cz/Pizarro-Francisco-t22466#93894Verze : 1