Main Menu
User Menu

Velení hlavního štábu armády [1977- ]

Head Staff of the Army Command

Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra

     
Název:
Name:
Velení hlavního štábu armády
Originální název:
Original Name:
Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.01.1977
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
13.01.1977-DD.MM.RRRR Hlavní štáb armády
Dislokace:
Deployed:
13.01.1977-DD.MM.RRRR Madrid, palác Bueanvista
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Martín Bernardi, Miguel ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
zástupca náčelníka štábu
Zdroje:
Sources:
laadministracionaldia.inap.es
es.wikipedia.org
www.boe.es
https://www.boe.es/eli/es/o/2015/01/21/def166/con
URL : https://www.valka.cz/Veleni-hlavniho-stabu-armady-1977-t224596#624890Verze : 0
MOD