Main Menu
User Menu

Centrum bezpečnosti pozemních sil [1977- ]

Security Center of the Land Army

El Centro de Seguridad del Ejército de Tierra

     
Název:
Name:
Centrum bezpečnosti pozemních sil
Originální název:
Original Name:
El Centro de Seguridad del Ejército de Tierra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.01.1977
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
13.01.1977-DD.MM.RRRR Divize operací
Dislokace:
Deployed:
13.01.1977-DD.MM.RRRR Madrid, palác Bueanvista
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
laadministracionaldia.inap.es
es.wikipedia.org
www.boe.es
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/Centrum-bezpecnosti-pozemnich-sil-1977-t224587#624877Verze : 0
MOD