Main Menu
User Menu

Sekce telekomuniačních inforčních systémů a technické podpory [1977- ]

Telecommunications Information Systems and Technical Assistance Section

La Sección de los Sistemas de Información Telecomunicaciones y Asistencia Técnica

     
Název:
Name:
Sekce telekomuniačních inforčních systémů a technické podpory
Originální název:
Original Name:
La Sección de los Sistemas de Información Telecomunicaciones y Asistencia Técnica
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.01.1977
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
13.01.1977-DD.MM.RRRR Divize operací
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Madrid, palác Bueanvista
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
laadministracionaldia.inap.es
es.wikipedia.org
www.boe.es
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/Sekce-telekomuniacnich-inforcnich-systemu-a-technicke-podpory-1977-t224586#624876Verze : 0
MOD