Main Menu
User Menu

Bobaľ, Roman

     
Příjmení:
Surname:
Bobaľ
Jméno:
Given Name:
Roman
Jméno v originále:
Original Name:
Roman Bobaľ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.07.1975 Martin /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- koordinátor palebnej podpory - náčelník delostrelectva OS SR
- veliteľ samohybného delostreleckého oddielu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- posledný veliteľ roty (3rd Company, AUSBATT) slovenského kontingentu, misia UNDOF
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://shdo.mil.sk/12424/
URL : https://www.valka.cz/Bobal-Roman-t224572#624856Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bobaľ
Jméno:
Given Name:
Roman
Jméno v originále:
Original Name:
Roman Bobaľ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1989-31.08.1993 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova , Praha /
01.09.1993-11.07.1997 Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
02.09.1999-03.07.2001 Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš (graduálne inžinierské štúdium, manažment vojenských systémov,raketové vojsko a delostrelectvo)
02.05.2006-30.06.2006 Národná akadémia obrany, Liptovský Mikuláš (veliteľsko-štábny kurz - vyšší dôstojnícky kurz)
09.01.2009-25.03.2009 Vojenský jazykový inštitút obrany, Lackland AFB, Texas
26.03.2009-30.10.2009 Field Artillery School,Fort Sill, Oklahoma (veliteľsko - štábny kurz – course Field Artillery Captains Career)
06.03.2017-16.06.2017 Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš (vyšší veliteľsko-štábny kurz)
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
01.03.2021 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2017-28.02.2021 Velitel : Samohybný dělostřelecký oddíl

Ručně vyplněné položky:
31.07.1997-31.12.1998 zástupca veliteľa, výcvikovej batérie, 5. raketový pluk
01.01.1999-30.09.2000 Veliteľ rádiovej batérie1), 5. raketový pluk
01.10.2000-30.09.2001 Zástupca veliteľa, raketometného oddielu, 5. zmiešaný raketometný pluk
01.10.2001-30.06.2002 Zástupca veliteľa oddielu organizačného prvku 5. zmiešaného raketometného pluku, Výcviková základňa raketového vojska a delostrelectva
01.07.2002-31.10.2002 Veliteľ výcvikovej batérie, prieskumných a protitankových odborností, výcvikového oddielu, Výcviková základňa raketového vojska a delostrelectva
01.11.2002-31.05.2003 Veliteľ veliteľskej batérie, Výcviková základňa raketového vojska a delostrelectva
01.06.2003-31.03.2004 dôstojník spravodajskej skupiny 1. delostreleckého oddielu, 5. delostrelecká brigáda
01.04.2004-31.12.2004 náčelník osobnej skupiny 1. delostreleckého oddielu, 5. delostrelecká brigáda
01.01.2005-25.11.2007 veliteľ 3. palebnej batérie 152 mm ShKH, Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel
26.11.2007-12.06.2008 veliteľ roty, Sector 3, AUSBATT, UNDOF
13.06.2008-01.07.2009 veliteľ batérie, palebná batéria 155 ShKH, Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel
01.07.2009-21.09.2010 veliteľ batérie, 2. palebná batéria 155 ShKH, Samohybný delostrelecký oddiel
22.09.2010-29.09.2011 náčelník štábu Sector 4, UNFICYP
30.09.2011-30.06.2013 veliteľ batérie, 2. palebná batéria 155 ShKH, Samohybný delostrelecký oddiel
01.07.2013-14.10.2013 náčelník štábu, Samohybný delostrelecký oddiel
15.10.2013-30.04.2014 náčelník štábu, Raketometný oddiel
01.05.2014-18.06.2014 náčelník štábu, Samohybný delostrelecký oddiel
19.06.2014-01.10.2014 náčelník štábu MSF SFAT, ISAF, Kandahár
02.10.2014-30.06.2017 náčelník štábu, Samohybný delostrelecký oddiel
01.03.2021-DD.MM.RRRR koordinátor palebnej podpory - náčelník delostrelectva, Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky
Vyznamenání:
Awards:

OSN / UNO MM.03.2008

Medaile OSN za misi UNDOF
UNDOF Medal
-

DD.06.2008

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 1. stupeň
Medal "For service in peace observation missions" - 1st Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 1 stupeň
-

DD.06.2008

Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - Afgánistán
Commemorative Medal for participation in military operation - Afghanistan
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - Afganistan
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 2. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 2nd Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 2. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Kříž Rytíř dělostřelectva
Cross Knight Artillery
Kríž Rytier delostrelectva
-

OSN / UNO DD.MM.RRRR

Medaile OSN - UNFICYP
UN Medal - UNFICYP
2. stupeň / 2nd class

NATO / NATO DD.MM.RRRR

Medaile NATO "Non-Article 5" za misi ISAF
NATO Non-Article 5 medal for ISAF
-

Poznámka:
Note:
1) poverený velením
Zdroje:
Sources:
https://shdo.mil.sk/12424/
URL : https://www.valka.cz/Bobal-Roman-t224572#624860Verze : 2
MOD