Main Menu
User Menu

Wilhelmina

Wilhelmina Helena Pauline Maria

     
Příjmení:
Surname:
Wilhelmina
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelmina Helena Pauline Maria
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
královna
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.08.1880 Hague
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.11.1962 Apeldoorn
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
královna Nizozemí
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wilhelmina-t22450#647920Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wilhelmina
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelmina Helena Pauline Maria
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

22.12.1890

Řád královny Marie Luisy
Order of Queen Maria Luisa
Orden de la Reina María Luisa
-

DD.MM.1890

Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Order of the Netherlands Lion - Knight Grand Cross
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
-

DD.MM.1890

Vojenský řád Williama - rytíž velkokříže
Knight Grand Cross of the Order of William
Ridder-grootkruis den Militaire Willems-Orde
-

DD.MM.1890

Řád Oranžsko-Nassavský - velkokříž
Order of Orange-Nassau -Grand Cross
Orde van Oranje-Nassau - Grootkruis
-

07.09.1897

Řád královského domu Chakri
Order of Royal House of Chakri
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์;
-

DD.04.1898

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.1898

Královský řád Viktorie a Alberta 1. třída
Royal Order of Victoria and Albert 1st Class
-

DD.MM.1898

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

07.02.1901

Šerpa tří řádů
Sash of Three Orders
Banda das Três Ordens
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz 07.02.1901

Domácí Řád Vendické koruny - velkokříž
Order of the Wendish Crown - Grandcross
Hausorden der Wendischen Krone
-

05.07.1922

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

09.09.1922

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

DD.MM.1929

Řád bílého lva - řetěz občanská skupina (1922)
Order of White Lion - Collar of Civil Division
Řád bílého lva
-

DD.MM.1929

Rakouský záslužný řád - velká hvězda
Austrian Order of Merit - Great Star
Österreichischen Verdienstorden - Groß-Stern
-

DD.MM.1932

Řád bílé růže 1. třídy - Velkokříž s řetězem
Order of White Rose 1st Class - Grand Cross with Collar
Valkoisen Ruusun ritarikunta - Suurristi ja ketjuineen
-

24.09.1944

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
-

DD.MM.RRRR

Řád jižního kříže - velkokříž
Order of the Southern Cross - Grandcross
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
-

DD.MM.RRRR

Řád Svaté Kateřiny - 1. třída
Order of St. Catherine - 1st Class
Орден Святой Екатерины
-

DD.MM.RRRR

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Isabely
Order of Saint Isabel
Ordem da Rainha Santa Isabel
-

DD.MM.RRRR

Řád Rumunské hvězdy 1. třída
Order of Star of Romania 1st Class
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla I. - velkokříž
Order of Carol I - Grandcross
Ordin Carol I
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcross
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla III. - řetěz
Order of Charles III - Collar
Orden de Carlos III - Collar
-

DD.MM.RRRR

Řád Isabely Katolické - řetěz
Order of Isabella the Catholic -Collar
Orden de Isabel la Católica - Collar
-

DD.MM.RRRR

Řád bílého orla 1. třída
Order of White Eagle 1st Class
Орден белог орла 1. cтепен
-

DD.MM.RRRR

Řád Alžběty - 1. třída s hvězdou
Order of Elisabeth - 1st Class with Star
Elisabeth Orden - I. Klasse mit Stern
-

DD.MM.RRRR

Řád dobročinnosti - 1. třída
Order of Charity - 1st Class
Şefkat Nişanι
-

DD.MM.RRRR

Mobilizační kříž 1914 - 18
Mobilisation Cross 1914-1918
Het Mobilisatiekruis 1914-1918
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Olafa - řetěz
Order of Saint Olaf - Collar
Sanct Olavs Orden
-

DD.MM.RRRR

Řád slunce - 1. třída
Order of Aftab - 1st Class
Nishan-i-Aftab
-

DD.MM.RRRR

Řád slunce Peru - velkokříž
Order of the Sun of Peru - Grand Cross
Gran Cruz de la Orden El Sol del Peru
-

DD.MM.RRRR

Řád dubové koruny - velkokříž
Order of the Oak Crown - Grandcross
Ordre de la couronne de Chêne
-

DD.MM.RRRR

Řád zlatého lva Nasavského domu
Order of Gold Lion of House of Nassau
Ordre du Lion d´Or de la Maison de Nassau
-

DD.MM.RRRR

Řád Quetzal - velkokříž
Order of Quetzal - Grandcross
Orden del Quetzal - Gran Cruz
-

Maltézký řád / DD.MM.RRRR

Maltézský řád - velkokříž
Military Hospitalier Order of Saint John of Jerusalem - Bailiff Knights Grand Cross
Order of Hospitallers Knights of St John (of Jerusalem)
-

DD.MM.RRRR

Šalamounův řád
Order of Solomon
-
-

DD.MM.RRRR

Řád drahocenné koruny - 1. třída
Order of Precious Crown - st Class
勲一等宝冠章 / くんいっとう・ほうかんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wilhelmina-t22450#647921Verze : 0
MOD
Narodila se 31. srpna 1880 v Haagu jako nejstarší dcera a následnice krále Viléma III. Na trůn nastoupila záhy po otcově smrti v roce 1890 jako desetiletá. Byla vychována v duchu tolerance a vlastenectví. V roce 1901 se provdala za německého vévodu Jindřicha Meklenbursko-Schwerinského, se kterým prožila 33 let šťastného manželství. Královna měla nemalý podíl na zachování neutrality Nizozemí v první světové válce.


V době druhé světové války, když byla její země navzdory neutralitě napadena a okupována, se Vilemína s vládou uchýlila do Londýna, odkud v pravidelných rozhlasových projevech vyzývala národ k odporu. Stala se tak symbolem nizozemského odboje a svými postoji v těžké době si získala nejen úctu nizozemského lidu, ale i mezinárodní uznání. Po osvobození Nizozemí v roce 1944 se vrátila do vlasti.


V roce 1948 abdikovala ze zdravotních důvodů ve prospěch své dcery Juliány a odešla do ústranní. Žila na svém sídle u Apeldoornu, kde 28. listopadu 1962 zemřela.
Wilhelmina - Vilemína přehlíží nizozemské příslušnice WAAF za války v Londýně.

Vilemína přehlíží nizozemské příslušnice WAAF za války v Londýně.
URL : https://www.valka.cz/Wilhelmina-t22450#99812Verze : 0