Main Menu
User Menu

Fjodor III., Alexejevič

Fyodor III Alekseyevich

Фёдор III Алексеевич

Car Fjodor III.


vládl: 1676-1682
URL : https://www.valka.cz/Fjodor-III-Alexejevic-t22432#85001Verze : 0
MOD
Narodil se jako třetí syn Alexeje I. a Marie Miloslavské 9. června 1661 a na trůn nastoupil v den smrti svého otce 29. ledna 1676. Jeho dva starší bratři zemřeli dříve, než dosáhli plnoletosti, ale měl ještě nevlastní sourozence z otcova druhého manželství. Miloslavští tomu však učinili přítrž, když s pomocí bojarů Naryškinů zabránili carevně - vdově ujmout se po carově smrti regentství.


Když upevnil svoji pozici na trůnu, prosadil car důležité reformy ve státní správě, posílil ústřední moc a v roce 1682 potlačil povstání v Moskvě, které vypuklo v souvislosti se zrušením jejích privilegií – tzv. městičestva. V roce 1678 provedl první sčítání obyvatel v Rusku a na jeho základě vydal nový předpis o zdanění podle jednotlivých dvorů. Car usiloval o celkovou modernizaci Ruska, na rozdíl od pozdějších reforem Petra I. Velikého, však o jejich dosažení usiloval pouze na tradičních ruských základech.


V zahraniční politice dosáhl řady úspěchů. Zvítězil v první válce Ruska s Osmanskou říší a jeho vazalem – Krymským chanátem v letech 1676 – 78. Při ní obsadila ruská vojska levobřežní Ukrajinu. Bachčisarajský mír v roce 1681 pak potvrdil připojení levobřežní Ukrajiny k Rusku.


Car Fjodor III. zemřel 27. dubna 1682, aniž zanechal potomka.


zdroj:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Fjodor-III-Alexejevic-t22432#96354Verze : 0