Main Menu
User Menu

Odbor funkční logistiky [2017-RRRR]

Directorate for the Integration of Logistics Functions

Dirección de Integración de Funciones Logísticas (DINFULOG)

     
Název:
Name:
Odbor funkční logistiky
Originální název:
Original Name:
Dirección de Integración de Funciones Logísticas (DINFULOG)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2017
Předchůdce:
Predecessor:
Odbor zásobování a údržby
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2017-DD.MM.RRRR Velitelství logistické podpory
Dislokace:
Deployed:
01.01.2017-DD.MM.RRRR Madrid, základna

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2017-DD.MM.RRRR Velitelství logistických center

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
www.asociacionlossitios.com

URL : https://www.valka.cz/Odbor-funkcni-logistiky-2017-RRRR-t224124#623821Verze : 1
MOD