Main Menu
User Menu

Büchler, Karol

     
Příjmení:
Surname:
Büchler
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Büchler
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.03.1912 Kremnička /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.03.2006 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- šéflekár, 1. československá zmiešaná letecká divízia
- náčelník röntgenologického oddelenia, Posádková nemocnica Bratislava
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
ebadatelnavha.vhu.sk
www.ocenenia.sk
URL : https://www.valka.cz/Buechler-Karol-t223942#623438Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Büchler
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Büchler
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obecná škola, Banská Štiavnica /
DD.MM.1922-DD.MM.1931 Gymnázium, Banská Štiavnica /
DD.MM.1931-18.02.1938 Univerzita Komenského, Bratislava /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.04.1938-DD.08.1938 Škola na důstojníky zdravotnictva a lékárnictva v záloze, Praha /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.02.1943 podporučík
DD.MM.1944 poručík
28.10.1944 nadporučík
DD.MM.1945 kapitán
01.03.1946 štábní kapitán
26.07.1946 major
01.03.1947 podplukovník
13.07.1954 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.08.1938-DD.MM.1939 Sborová nemocnice 09
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR Dělostřelecký pluk 9
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR Dělostřelecký pluk 109
DD.MM.1939-DD.08.1939 Ďelostřelecký pluk 1
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Záložní pluk
DD.MM.1943-DD.05.1944 1. československá samostatná brigáda
DD.05.1944-DD.02.1945 3. československá samostatná brigáda
DD.02.1945-DD.09.1945 1. československá smíšená letecká divise
01.10.1945-DD.03.1950 Vojenská nemocnice 1
DD.MM.1950-DD.MM.1956 5. okruhová nemocnice
DD.MM.1956-01.10.1960 Posádková nemocnica Bratislava
01.10.1960-30.11.1967 Vojenská nemocnica Bratislava
Vyznamenání:
Awards:

02.03.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

23.03.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

16.12.1946

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

27.07.1950

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1957

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.1959

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

31.08.1996

Řád Ľudovíta Štúra II. třídy
Order of Ludovit Stur 2nd Class
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bojové zásluhy /1943-1991/
Medal for Combat Merit /1943-1991/
Медаль За боевые заслуги
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
ebadatelnavha.vhu.sk
www.ocenenia.sk
URL : https://www.valka.cz/Buechler-Karol-t223942#623439Verze : 1
MOD
MUDr. Karol Büchler sa narodil 23.03.1912 v Kremničke (dnes súčasť mesta Banská Bystrica)do židovskej rodiny. Otca Adolfa Büchlera nestihol spoznať, pretože krátko po vypuknutí prvej svetovej vojny musel narukovať a zahynul v oblasti Přemyšlu. Malého Karola vychovávala matka Vilma, rodená Golstückerová a teta z otcovej strany Eleonóra Wieissová, rodená Büchlerová. Absolvoval najprv obecnú školu a v rokoch 1922-1931 aj gymnázium, taktiež v Banskej Štiavnici. V rokoch 1931-1938 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Lekársky diplom získal 12.02.1938 a v apríli 1938 nastúpil na vojenskú prezenčnú službu. Zaradili ho do Školy na důstojníky zdravotnictva a lékárnictva v záloze v Prahe, ktorú úspešne absolvoval v auguste 1938. Odtiaľ ho prevelili ku Sborovej nemocnici 9 v Bratislave. Tam vykonával službu spoločne s Armínom Scheer-Širokým, z ktorým sa o pár rokov stretol v Buzuluku.


Počas Mníchovskej krízy čatára ašpiranta Büchlera často premiestňovali k útvarom v obvode Sborovej nemocnice. Pôsobil ako šéflekár u Dělostřeleckého pluku 9 a Dělostřeleckého pluku 109 v Masarykových kasárňach v Bratislave. Po vzniku Slovenského štátu ho v polovici augusta 1939 z rasových dôvodov z armády prepustili a umiestnili do pracovného tábora v areáli Bratislavského hradu.


Začiatkom septembra 1939 z pracovného tábora utiekol a ilegálne odcestoval do Maďarska. Do novembra 1939 žil v Budapešti X. u svojich príbuzných. Za cieľ svojho úteku z Maďarska si zvolil Sovietsky zväz. Hranice prekročil u osady Krivka, kde ho hneď zatkla sovietska pohraničná stráž. Internovali ho v zbernom tábore v Skolje. Odtiaľ ho začiatkom roka 1940 odviezli do väznice v Charkove. Po polroku bol za ilegálne prekročenie hraníc odsúdený na 5 rokov a odoslaný do výchovno-nápravného zariadenia (Gulag) Arjan-Maru. Od septembra 1940 vykonával ťažké práce v tábore Kožva. Vďaka jeho lekárskemu vzdelaniu ho ustanovili za lekára.


Na základe amnestie ho v marci 1942 z tábora prepustili. Počas cesty do Buzuluku ochorel na škvrnitý týfus a niekoľko mesiacov strávil vo vojenskej nemocnici. V Buzuluku ho odviedli 13.07.1942 a priznali mu hodnosť čatára-ašpiranta. Absolvoval poddôstojnícku školu a 25.02.1943 ho povýšili do hodnosti podporučíka v zálohe. Po odchode 1. československého polního praporu na front, zostal ako lekár u Záložného pluku. Po vzniku 1. československé samostatné brigády ho vymenovali do funkcie šéflekára 1. polního praporu, s ktorým sa zúčastnil bojov o Kyjev a pravobrežnú Ukrajinu. V júni 1944 prevzal po povýšení do hodnosti poručík funkciu šéflekára 3. československé samostané brigády. Počas bojov na Dukle ho 28.10.1944 povýšili do hodnosti nadporučík. Po vzniku 1. československé smíšené letecké divize Karola Büchlera odoslali do Přemyšlu na funkciu šéflekára. S divíziou sa v máji 1945 dostal do Československa.


Po skončení vojny sa rozhodol zostať v armáde. Prvého októbra 1945 nastúpil ako špecialista na röntgenové oddelenie pražskej Vojenskej nemocnice 1, kde pôsobil až do marca 1950. Počas toho obdobia sa stihol oženiť a povýšili ho až na na hodnosť podplukovníka. Koncom roka 1950 prevzal funkciu náčelníka röngenologického oddelenia v 5. okruhovej nemocnici v Ružomberku. Do hodnosti plukovníka ho povýšili 13.07.1954. Po jeho žiadosti o preloženie ho v novembri 1956 preložili na funkciu náčelníka röntgenologického oddelenia v Posádkovej nemocnici Bratislava. Do zálohy odišiel ku 30.11.1969. Zomrel v Bratislave 11.03.2007.


Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
URL : https://www.valka.cz/Buechler-Karol-t223942#624188Verze : 3
MOD