Main Menu
User Menu

Jermak, Timofejevič

Yermak, Timofeyevich

Тимофеевич Ермак

Timofejevič Jermak, kozácký ataman a dobrodruh


(? - 1585)


O jeho mládí víme jen velmi málo, není známý ani rok jeho narození. Po letech zbojnického života v Povolží, kdy byl postaven mimo zákon, vstoupil roku 1577 do služeb rodu Stroganovců. Tito bojaři dostali od Ivana IV. Hrozného příkaz vybudovat na Urale, Obu a Irtyši předsunuté tvrze, které by Rusko chránily proti nájezdům ze Sibiřského chanátu - pozůstatku říše Čingischána. Za to dostali licenci na obchod s Čínou, na kterém velice zbohatli. Obchod byl ale často narušován kočovnými nájezdníky a proto se rozhodli investovat nemalé prostředky do likvidace posledního tatarského státu, který jim stál v cestě.


Jermak shromáždil oddíl kozáků o síle 1680 mužů a roku 1581 se vydal do Kašlyku, které bylo hlavním městem tatarského chanátu na Sibiři. Chán proti němu vyslal svá vojska, ale Jermak je se svými kozáky v třídenní bitvě na řece Irtyš v říjnu 1582 porazil. Poté Kašlyk obsadil, což mělo za následek zánik Sibiřského chanátu. Zbytky Tatarů se stáhly do stepi, odkud podnikaly výpady proti ruským oddílům. Při jednom z takových útoků v noci na 6. srpna 1585 se Jermak utopil v řece Vagaj, když se pokoušel v těžkém brnění přeplavat řeku.


Ruské oddíly, které se od cara Ivana IV. nedočkaly výrazné pomoci se pak na podzim 1595 ze Sibiře stáhly, nicméně hlavní překážka pronikání Ruska na Sibiř - tatarský chanát, byl odstraněna.


zdroj:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jermak-Timofejevic-t22388#84904Verze : 1