Grant, Ulysses Simpson

     
Příjmení:
Surname:
Grant Grant
Jméno:
Given Name:
Ulysses Simpson Ulysses Simpson
Jméno v originále:
Original Name:
Ulysses Simpson Grant
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál General of the Army
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.04.1822 Point Pleasant, Ohio
27.04.1822 27.04.1822 Point Pleasant, Ohio
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.07.1885 Wilton, New York
23.07.1885 Wilton, New York
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
18. prezident USA
Hlavný veliteľ armády USA
18th President of the United States
Commanding General of the United States Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- narozen jako Hiram Ulysses Grant
- za svůj život měl mnoho přezdívek; v dětství Useless Grant (budižkničemu Grant), na West Pointu Uncle Sam Grant (Strýček Sam Grant) a za války Unconditional Surrender Grant (Bezpodmínečná kapitulace Grant) anebo Řezník
- zemřel na rakovinu hrtanu způsobeného dlouhodobým a vydatným kouřením doutníků
- born as Hiram Ulysses Grant
- during his life had many nicknames; in his childhood Useless Grant, in West Point Uncle Sam Grant and during Civil War Unconditional Surrender Grant or The Butcher
- died of throat cancer caused by long and intenstive smoking
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulysses_S._Grant
URL : https://www.valka.cz/Grant-Ulysses-Simpson-t22385#514710 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Grant Grant
Jméno:
Given Name:
Ulysses Simpson Ulysses Simpson
Jméno v originále:
Original Name:
Ulysses Simpson Grant
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1836-DD.MM.1837
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.1836-DD.MM.1837 Maysville Seminary
DD.MM.1838-DD.MM.RRRR John Rankin's Academy
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.07.1839-30.06.1843 Vojenská akademie Spojených států
01.07.1839-30.06.1843 United States Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1839 kadet
01.07.1843 poručík (Bvt.)
30.09.1845 poručík
08.09.1847 nadporučík (Bvt.)
13.09.1847 kapitán (Bvt.)
16.09.1847 nadporučík
05.08.1853 kapitán
15.06.1861 plukovník (Ill)
05.08.1861 brigádní generál (V)
16.02.1862 generálmajor (V)
04.07.1863 generálmajor
04.03.1864 generálporučík
25.07.1866 armádní generál
01.07.1839 Cadet
01.07.1843 Second Lieutenant (Bvt.)
30.09.1845 Second Lieutenant
08.09.1847 First Lieutenant (Bvt.)
13.09.1847 Captain (Bvt.)
16.09.1847 First Lieutenant
05.08.1853 Captain
15.06.1861 Colonel (Ill)
05.08.1861 Brigadier General (V)
16.02.1862 Major General (V)
04.07.1863 Major General
04.03.1864 Lieutenant General
25.07.1866 General of the Army
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
John H. Eicher & David J. Eicher: Civil War High Commands, Stanford University Press, Stanford, 2001
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulysses_S._Grant
URL : https://www.valka.cz/Grant-Ulysses-Simpson-t22385#613113 Verze : 1
Hiram Ulysses Grant se narodil 27. dubna 1822 v rodině majitele továrny na zpracování kůží v Ohiu. Jeho otec spravoval i četné polnosti, a tak mladý Grant od útlého mládí pracoval nejen v koželužně, ale i na poli.
Dostalo se mu ovšem dobrého vzdělání, protože otec mu od jeho šesti do sedmnácti let platil různé soukromé školy. Poté ho roku 1839 poslal do vojenské akademie ve West Pointu, kde byl zapsán pod dívčím jménem své matky jako Ulysses Simpson Grant a pod tímto jménem vstoupil do historie.

V roce 1843 obdržel důstojnický patent a přihlásil se k jezdectvu, protože se na otcově farmě naučil dobře jezdit na koni, ale nebylo volné místo, tak byl zařazen ke 4. pěšímu pluku armády USA. Krátce na to v roce 1846 vypukla americko-mexická válka, během níž byl Grant několikrát povýšen a dosáhl hodnosti kapitána.

22. srpna 1848 se oženil s Julií Dentovou ze St. Louis v Missouri. Jeho pluk byl několikrát převelen a tak se roku 1853 dostal až do Kalifornie. Odloučení od rodiny (mezitím se mu narodily dvě děti) a problémy s alkoholem ho vedly k tomu, že v roce 1854 požádal o propuštění z armády. Poté se věnoval obchodu s dřevem, založil spolu s otcem realitní kancelář a věnoval se své rodině.

Když vypukla roku 1861 válka Severu proti Jihu, přihlásil se jako dobrovolník do armády Unie, ačkoliv jeho žena pocházela z jižanské otrokářské rodiny. V červnu 1861 byl jmenován plukovníkem 21. dobrovolnického pluku z Illinois a brzy byl povýšen na brigádního generála. Situace unionistických jednotek byla v prvních dvou letech války krajně napjatá. Nebezpečí porážky bylo stejně veliké, jako vyhlídky na vítězství, ale Grantovi se podařilo tuto situaci zvrátit.

Po několika vítězstvích nad Konfederací v průběhu roku 1862 si získal věhlas schopného velitele a v červenci 1863 po vítězství u Vicksburgu ho prezident Abraham Lincoln jmenoval velitelem vojenského departmentu Mississippi. V tomto postavení pak vybojoval vítěznou bitvu u Chattanoogy.
Grant nebyl příliš velký taktik. Nedbal na vysoké ztráty, měl ovšem logické myšlení a neuvěřitelnou vytrvalost. Sám spal s vojáky pod širým nebem a navštěvoval raněné a umírající.

V únoru 1864 ho Kongres povýšil do hodnosti generálporučíka a v březnu byl prezidentem Lincolnem jmenován do funkce vrchního velitele armád Unie. Grant poté po urputných bojích s těžkými ztrátami na obou stranách přinutil vojska Konfederace ke kapitulaci v dubnu 1865 u Appomatoxu. K poraženému generálovi Leeovi a jeho vojákům se zachoval velkoryse - pokud prohlásili loajalitu vládě Spojených států, byli propuštěni. Důstojníci si mohli ponechat osobní zbraně a kavaleristé koně.

Po skončení války zůstal ve funkci vrchního velitele armády a byl tak přímo podřízen prezidentovi a ministru války Stantonovi. V roce 1866 mu Kongres propůjčil hodnost pětihvězdičkového generála jako druhému vojákovi Spojených států po Georgu Washingtonovi.

Dne 4. března 1869 se stal 18. prezidentem Spojených států za Republikánskou stranu, ačkoliv nebyl jejím členem. Program, se kterým ve volbách drtivou převahou zvítězil byl - "rekonstrukce Jihu". K tomu bylo potřeba provést celou řadu legislativních kroků, které se ani za dvě Grantova volební období v letech 1869-77 nedaly realizovat. A tak problémy Jihu přetrvávaly v americké společnosti ještě dlouhá desetiletí.
V zahraničně politické oblasti stálo na prvním místě urovnání vztahů s Velkou Británií, která ve válce stála na straně Konfederace, a nyní vedla válku s irskými nájezdníky z USA, kteří si chtěli obsazením Kanady vynutit nezávislost pro Irsko.

Posledním velkým úkolem, který před prezidentem Grantem stál, bylo provedení měnové reformy na počátku 70. let. Za Grantova prezidentství také postihla Spojené státy první celosvětová hospodářská krize z roku 1873. Přes neúspěch při rekonstrukci Jihu a hospodářskou krizi, pokusil se Grant narušit tradici a potřetí kandidovat roku 1878 na úřad prezidenta, ale neprošlo to u Sněmovny reprezentantů.

Po odchodu z funkce uskutečnil Grant svůj dávný sen a spolu s manželkou podnikl cestu kolem světa. Při této náročné výpravě, která mu zabrala téměř dva roky, byl v Londýně přijat britskou královnou Viktorií a premiérem Disraelim, v Berlíně kancléřem Bismarckem, v Římě papežem Lvem XIII., v Petrohradě carem Alexandrem III. a v Japonsku císařem Mucuhitem, který mu daroval vzácný nábytek.

Po návratu uspořádal turné po Státech a získával si stoupence pro svou třetí kandidaturu, ale znovu neuspěl a na nominačním sjezdu Republikánů byl poražen. Poté se definitivně stáhl do ústraní a psal paměti. Byl vášnivým kuřákem doutníků (jeden čas kouřil i 20 doutníků denně!) a dostal rakovinu hrtanu, které podlehl 23. července 1885 v 8:08 ve věku 63 let, týden poté co své paměti dokončil, zemřel v obklopen svou rodinou.

Poté, co tato skutečnost vyšla ve známost, vrchní velitel armády Spojených států, generál Philip Sheridan nařídil na všech vojenských stanovištích jednodenní pietu a prezident Grover Cleveland vyhlásil 30 denní státní smutek. Po soukromém obřadu, čestná stráž umístila Grantovo tělo na speciální pohřební vlak, který s ním jel do West Pointu a New Yorku. Za dva dny ho stačilo vidět kolem čtvrt milionu lidí. Desetitisíce mužů, mnozí z nich veteráni velká republikánské armády, pochodovalo vedle Grantovy rakve, tažené dvěma černými hřebci, kteří ho vezli na Riverside Park, okolí Morningside Heights v Horním Manhattonu. Těmi, kteří měli tu čest nést jeho rakev na poslední cestě byli generálové unie Sherman a Sheridan, generálové konfederace Buckner a Johnston, admirál Porter a senátor Logan, velitel Velké republikánské armády. Při 11 kilometrovém průvodu, rakev následovali také president Cleveland a dva bývalý prezidenti, Hayes a Arthur, všichni členové prezidentského kabinetu, stejně jako soudci nejvyššího soudu.

Účast na pohřbu přesáhla 1,5 milionu lidí. Ceremonie proběhly i v dalších hlavních městech po celé zemi, zatímco byl Grant v novinách spojován s Georgem Washingtonem a Abrahamem Lincolnem. Grantovo tělo byl uloženo v Riverside Parku, nejdříve v dočasné hrobce a po dvanácti letech, 17. dubna 1897 v národním památníku generála Granta, známém jako "Grantova hrobka". Dodnes se jedná o největší mauzoleum v Severní Americe.
Grant, Ulysses Simpson - Grantova hrobka.

Grantova hrobka.
Grant, Ulysses Simpson - Generálporučík Grant během bitvy o Cold Harbour, červen 1864.

Generálporučík Grant během bitvy o Cold Harbour, červen 1864.
URL : https://www.valka.cz/Grant-Ulysses-Simpson-t22385#84957 Verze : 3

Diskuse

V roce 2020 vznikla z produkce History Channel, 3 dílná dokumentární minisérie Grant (CSFD 90%), která mapuje život Ulyssese Granta od jeho dětství, přes West Point, Mexicko-Americkou válku, existenční krizi před občánskou válku, občanskou válku až po prezidenství.
Dokument kombinuje hrané scény s komentáři historiků a odborníků, dobovými fotografiemi a mapovými animacemi.
Dokument byl odvysílán v srpnu 2021 na History Channel, nyní (listopad 2021) je k nalezení jen s původním dabingem a anglickými titulky.
URL : https://www.valka.cz/Grant-Ulysses-Simpson-t22385#683129 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více