Main Menu
User Menu

Řád rytířů Rizala

Order of Knights of Rizal

Mga Kabalyero ni Rizal

     
Název:
Name:
Řád rytířů Rizala
Název v originále:
Original Name:
Mga Kabalyero ni Rizal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
rytíř velkokříže
rytíř velkodůstojníka
rytíř komandéra
rytíř důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_Rizal
URL : https://www.valka.cz/Rad-rytiru-Rizala-t223737#623078Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rytířů Rizala - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Mga Kabalyero ni Rizal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_Rizal
URL : https://www.valka.cz/Rad-rytiru-Rizala-t223737#623079Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rytířů Rizala - komandér
Název v originále:
Original Name:
Mga Kabalyero ni Rizal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_Rizal
URL : https://www.valka.cz/Rad-rytiru-Rizala-t223737#623080Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rytířů Rizala - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Mga Kabalyero ni Rizal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_Rizal
URL : https://www.valka.cz/Rad-rytiru-Rizala-t223737#623081Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád rytířů Rizala - velkokříž
Order of Knights of Rizal - Grandcross
Mga Kabalyero ni Rizal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR -, Jan Karel I.
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-rytiru-Rizala-t223737#626247Verze : 0
MOD