Main Menu
User Menu

RUS - RChM-4-01 (vozidlo radiačního a chemického průzkumu)

RKhM-4-01 / РХМ-4-01

     
Název:
Name:
RChM-4-01
Originální název:
Original Name:
РХМ-4-01
Kategorie:
Category:
vozidlo radiačního, chemického a biologického průzkumu
Výrobce:
Producer:
Zavod Tula, OAO, Tula
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
13500 kg
Celková délka:
Overall Length:
7650 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2900 mm
Celková výška:
Overall Height:
2315 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
475 mm
Pancéřování:
Armour:
ako BTR-80 (5-9 mm)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
KaMaZ-7403
Výkon:
Power:
194 kW při ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanické, 5 rýchlostí vpred, 1 vzad
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
80 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
14 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m
Brodivost:
Fording Depth:
-1) m
Nástavba:
Superstructure:
Meracie prístroje integrované na štandartný podvozok BTR-80:
- dozimeter IMD-1R (ИМД-1Р),
- dozimeter IMD-21B (ИМД-21Б),
- signalizátor plynov GSA-13 (ГСА-13),
- poloautomatický detektor chemických látok PGO-11 (ПГО-11),
- chemický preukazník VPChR (ВПХР),
- automatický signalizátor špeciálnych látok ASP (АСП),
- zariadenie na odber vzoriek KPO-1 (КПО-1),
- vytyčovacie zariadenie KZO-2 (КЗО-2),
- meteorologický komplet MK-3M (МК-3 М),
- inerciálny navigačný systém TNA-4-4 (ТНА-4-4),
- rádiostanice R-173, R-171 (Р-173, Р-171).
- automatizovaný systém spracovania aprenosu údajov
Výzbroj:
Armament:
veža s lafetovaným:
- 1 x 14,5mm guľomet KPVT
- 1 x 7,62mm guľomet PKTM
Uživatelské státy:
User States:

?
Poznámka:
Note:
Podľa niektorých zdrojov sa ako podvozok používa verzia BTR-80P (БТР-80П)


1) plave, 9 km/hod
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A5%D0%9C-4
www.russianarms.ru
https://www.mil.by/ru/forces/special/rhbz/458/8312/
URL : https://www.valka.cz/RUS-RChM-4-01-vozidlo-radiacniho-a-chemickeho-pruzkumu-t22372#554656Verze : 0
MOD
RChM-4-01


Vozidlo radiačního a chemického průzkumu postavené na bázi BTR-80
RUS - RChM-4-01 (vozidlo radiačního a chemického průzkumu) - (Army-Technology.com)

(Army-Technology.com)
URL : https://www.valka.cz/RUS-RChM-4-01-vozidlo-radiacniho-a-chemickeho-pruzkumu-t22372#84865Verze : 0
MOD
Priekumné vozidlo RChM-4-01 je vývojovým stupňom vozidla radiačného, chemického a biologického pirekumu RChM-4. Je určené na plnenie úloh radiačného, chemického a biologickéhop priekumu v automatickom režime s prenosom údajov prostriedkami automatizovaných systémov velenia na nadriadené veliteľské stanovištia. Vozidlo je schopné plniť úlohy vo dne i v noci a za všetkých meteorologických podmienok, vrátane plnenia úloh v kontaminovanom priestoru. Vzhľadom k zachovaniu výzbroje obrneného transportéra je schopné viesť aj bojovú činnosť. Použité prístroje umožňujú zber a spracovanie údajov na mieste aj za pohybu.Snímky vozidla RChM-4-01 z cvičenia 1. mobilnej brigády RCHBO a 9. samostatného detekčného a priekumného pluku na Šichanskom polygóne v roku 2011. Autor fotografií Vitaly V. Kuzmin (https://vitalykuzmin.net/ )Zdroj: https://vitalykuzmin.net/?q=node/410

RUS - RChM-4-01 (vozidlo radiačního a chemického průzkumu) - RChM-4-01

RChM-4-01

Web autora : https://vitalykuzmin.net/
Zveřejněno s laskavým svolením autora

RUS - RChM-4-01 (vozidlo radiačního a chemického průzkumu) - RChM-4-01

RChM-4-01

Web autora : https://vitalykuzmin.net/
Zveřejněno s laskavým svolením autora

RUS - RChM-4-01 (vozidlo radiačního a chemického průzkumu) - RChM-4-01

RChM-4-01

Web autora : https://vitalykuzmin.net/
Zveřejněno s laskavým svolením autora

RUS - RChM-4-01 (vozidlo radiačního a chemického průzkumu) - RChM-4-01

RChM-4-01

Web autora : https://vitalykuzmin.net/
Zveřejněno s laskavým svolením autora

RUS - RChM-4-01 (vozidlo radiačního a chemického průzkumu) - RChM-4-01

RChM-4-01

Web autora : https://vitalykuzmin.net/
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/RUS-RChM-4-01-vozidlo-radiacniho-a-chemickeho-pruzkumu-t22372#554669Verze : 0
MOD