Main Menu
User Menu

Timur

Timur, zvaný Chromý (Lenk) - vládce Samarkandu

(1336 - 1405)


Známý jako Tamerlán

Narodil se roku 1336 nedaleko Samarkandu v dnešním Uzbekistánu. Byl mongolského původu, ale hovořil turkickým jazykem svého středoasijského kmene. V roce 1361 vstoupil do služeb samarkandského emíra, proti kterému se potom spojil s vládcem Balchu. Společně potom v roce 1366 potlačili povstání v Samarkandu. Roku 1370 zradil svého spojence a zmocnil se Čagatajského chanátu.

Oženil se s mongolskou princeznou z rodu Čingischána a přijal titul emír, aby tím zvýšil svou prestiž. Za hlavní město si zvolil Samarkand a odtud potom dalších 35 let podnikal výboje. Opíral se při tom hlavně o mongolskou aristokracii, místní feudály a muslimské duchovenstvo. Roku 1373 si podrobil Chorézm a roku 1380 zahájil tažení, jehož cílem mělo být obnovení Čingischánovy říše.

V letech 1381-82 dobyl Chorásán, 1384-85 západní Persii a do roku 1388 se zmocnil i jižní Persie, Gruzie a východní Anatolie, které připojil ke své říši. Poté udeřil na Zlatou hordu a v letech 1389-95 ji třikrát po sobě vyplenil. Ačkoliv ji nikdy nepřipojil ke své říši, významně přispěl k jejímu pádu a tím k vymanění Ruska z tatarské nadvlády. V roce 1494 stanul krátce pod Moskvou.

Poté se obrátil na jih a v roce 1398 dobyl Dillí. O rok později vtrhl do Sýrie, vyplenil Damašek a poté co roku 1401 dobyl Bagdád, nechal ho do základů zničit. Ve východní Anatolii se roku 1402 střetnul s vojskem osmanského sultána Bajezída I., kterého porazil a zajal, čímž na čas zastavil postup Turků proti Byzanci.

Tamerlán snil o tom, že se stane i čínským císařem a plánoval výpravu do Číny, avšak jeho smrt v roce 1405 tomu zabránila. Po jeho smrti se říše rychle rozpadla. V některých částech jeho říše se jeho nástupci udrželi - např. v Indii založil jeho pravnuk Bábur říši Mughalů.

Timur je pohřben v Samarkandu, ze kterého učinil jedno z nejskvostnějších měst své doby a dodnes je zde něm zůstalo mnoho památek.
URL : https://www.valka.cz/Timur-t22350#84743Verze : 2
Ruská expedice antropologa M. Gerasimova otevřela v roce 1941 Timurovu hrobku. Našla tam kosterní pozůstatky, které prokázaly že Timur svou přezdívku Chromý získal oprávněně-měl jednu nohu kratší než druhou a za života musel zřetelně kulhat. Lebka měla výrazné mongolské rysy a Gerasimov byl schopen na jejím základě částečně zrekonstruovat tvář.
Hrobka byla také jako mnoho jiných chráněna kletbou. Při Timurově pohřbu bylo do kamene vyryto, že kdokoliv mrtvého vyruší vypustí na svou zemi démony války. Hrobka byla otevřena 19. června 1941. O tři dny později byla zahájena operace Barbarossa a Sovětský svaz se dostal do války s Německem.
URL : https://www.valka.cz/Timur-t22350#168386Verze : 0