Main Menu
User Menu

Kateřina I.

Catherine I of Russia

Екатерина I Алексеевна

Carevna Kateřina I.


(1683 - 1727)
URL : https://www.valka.cz/Katerina-I-t22345#84695Verze : 0
Narodila se roku 1684 jako Marta Skovronská v rodině litevského rolníka. V roce 1699 Marta sloužila u pastora Ernsta Glucka v Marienburku. Když začala severní válka, provdala se za švédského poddůstojníka, ale jejich vztah byl od počátku jen formální. V roce 1702 dobyla Marienburk ruská vojska pod velením polního maršála hraběte Šerementěva. V uvítacím výboru v čele s pastorem Gluckem byla i Marta, která se maršálovi zalíbila natolik, že ji přijal do svých „služeb“. Když ji však spatřil generalissimus Menšikov – musel ji „mít“. Na podzim roku 1703 ji však u Menšikova zahlédl car Petr I. Veliký a tak Marta „povýšila“ na konkubínu samotného cara! Vztah ke své milence změnil car poté, kdy při tzv. prutském tažení během války s Osmanskou říší Skovronská podplatila tureckého pašu a zachránila tím ruskou armádu před jistou porážkou.


Car se poté rozvedl se svou první ženou a vzal si Martu, která přijala pravoslavné jméno Kateřina Alexejevna. Během společného života dala carovi 11 dětí, z nichž 9 zemřelo v dětském věku. Zůstala jen Anna, matka budoucího cara Petra III. a Jelizaveta – budoucí carevna Alžběta Petrovna. Nedlouho před smrtí přistihl Petr I. svou ženu při nevěře. Jejímu milenci dal setnout hlavu, ale carevnu již potrestat nestihl, protože při zachraňování námořníků z ledové vody dostal zápal plic a zemřel. Menšikov poté prohlásil Kateřinu I. za carevnu a jejím prostřednictvím se stal vládcem Ruska. Tento stav však trval jen krátce, protože carevna roku 1727 náhle zemřela.
URL : https://www.valka.cz/Katerina-I-t22345#84732Verze : 0